JEUGBEDIENING STUDIETOER

UITNODIGING

LERAARS EN JEUGWERKERS KOM NEEM DEEL

Baie leersaam - Inspirerend

Gereël deur die Sinodale Jeugkommissie (SJK)

12 - 15 Maart 2001

 

MAANDAG 12 MAART 2001

Teologiese Kweekskool Stellenbosch

VCSV

AGS Jeugbediening (Prophet)

His People

Studentekerk

Oornag te Zikomo-woonstelle

DINSDAG 13 MAART 2001

Hugenote Kollege

Hoërskool-bedieninge Paarl

Laerskool-bedieninge Durbanville

Straatwerk

Prostitute-bearbeiding

Besoek Kaapstad se naglewe

WOENSDAG 14 MAART 2001

Besoek Vigs en Aborsie-klinieke

Studentebediening Kaapstad

Jeugbediening in Khayaletsha

Oornag te Zikomo

DONDERDAG 15 MAART 2001

Vertrek na ontbyt

  • Vervoer en volle losies met drie maaltye word voorsien
  • Luukse oornaggeriewe
  • KOSTE: R220-00 per persoon

--------------------------------------------------------
INSKRYWINGSVORM

 

 

NOEMNAAM EN VAN: ………………………………………………………………………………………………

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………KODE: ………………………………………………

  • Tel: ……………………………………………………………………………………………..

GEMEENTE: ……………………………………………………………………………………………………………….

Ek wil graag deelneem aan die Jeugbediening studietoer van 12 – 15 Maart 2001 ‘n Deposito van R100-00 word hierby ingesluit. Die volle inskrywingsgeld sal voor 20 Februarie 2001 betaal word.

Versoek asseblief per brief die kerkraad vir

spesiale verlof JA NEE

Ek onderneem om aan die elke toer deel te neem en ‘n lojale spanlid te wees.

 

 

HANDTEKENING: .........................

DATUM ....................

 

Tjeks uitgemaak aan: JEUGKANTOOR

Pos aan: JEUGKANTOOR

POSBUS 2288

KAAPSTAD

8000