Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

Jeugprogramme

Gr 7-11 program (SKJA)

Tema: LET'S GO!

DOEL

Om die groep te laat besef dat die jeug sal nie werk as dit nie 'n span poging gaan wees nie. Hulle het mekaar nodig en vir ons en ons vir hulle.

Vooraf:

 • Hotdogs en koeldrank vir elkeen.
 • Koeldrank op tafel uitgepak vir as hulle inkom.
 • Boek om naamlys te maak, om vir hulle 'n brief van dank/uitnodiging en hul ouers te stuur.
 • Klanksisteem met musiek wat speel.
 • Lofprysing, woorde, musiek ens.
 • Gereedkry van benodigdhede.
 • Elkeen sorg dat hy sy deel van die maniskrip ken en kan aanbied, sonder papiere voor jou.
 • Kry 'n muur wat geskik is vir die een speletjie.
 • As daar genoeg volwassenes is, kan ons ook 'n span maak vir die speletjies, uitgesluit die een wat aanbied.
 • Moenie vaskyk teen die tyd nie, jy kan maar vinniger gaan, dan is daar meer tyd vir lofprysing aan die einde. Jy mag egter nie jou tyd oorskry nie.
 • As jy nie daar gaan wees of laat gaan wees, laat weet asb vir leier vroegtydig, sodat veranderings voor die tyd aangebring kan word, en ons nie daar skarrel nie.
 • Sorg dat jy op die laatste 18:30 by die saal is, sodat ons saam kan BID.


VERLOOP VAN PROGRAM

18:50 (Al die volwassenes)

Verwelkom elkeen by die deur met 'n handskud. Daar is koeldrank (Oros) op die tafel, en elkeen kan homself help.

19:00

Aanbieder 1 begin en verwelkom met entoesiasme, en hanteer eerste speletjie

tot na beskrywing.

Inleiding:

Aanbieder heet elkeen welkom. Vertel vir hulle heo baie pret jy verwag ons vanaand gaan hê en hoekom; byv: om mekaar te leer ken, lekker kos saam te eet, om nuwe speletjies te speel en om saam net te dink oor die lewe.

Voordat ons egter van 'n ons kan praat, moet ons eers kyk of ons 'n groep is, en dit gaan ons doen deur ons eerste speletjie te speel:

19:10

BLINDE ALFABET

Tyd: 10-15 min

Benodigdhede: 'n blinddoek vir elke persoon en 'n 4m tou.

Groepgrootte: 6 tot 13.

Beskrywing:

Gee aan elke groep die stuk tou. Laat hulle dit met albei hande vashou.

Blinddoek elkeen van die kinders.

Sê vir hulle 'n alfabet letter, en dan moet hulle dit geblinddoek met die tou vorm, sonder om die tou te los, of te loer.

Laat die groep vir jou sê wanneer hulle die letter klaar gevorm het, moenie jy vir hulle sê nie.

Laat hulle dit 'n paar keer herhaal, deur hulle verskillende letters of vorms te laat vorm.

Laat hulle groepe vorm van 6-13. Kyk hoe groot is die totaal en besluit dan.

 

Aanbieder 2 neem bespreking oor en volgende speletjie se beskrywing

Bespreking:

(Hanteer die vrae baie vinnig, aangesien dit nog vroeg is, en daar nie te diep gegaan moet word nie)

Het julle gedink die opdrag sal maklik uitgevoer word, of wat het die opdrag bemoeilik?

Hoe het julle jul gesig gestremdheid oor kom?

Wie het as leiers uitgekom met die verskillende opdragte?

As jy gestremd moes wees, watter een vand ie volgende sou jy kies en hoekom? Doofheid, blindheid, verlies van 'n been, parapleeg?

Wat sal vir jou die ergste wees om so 'n gestremdheid te hê?

Hoe kan so 'n gestremdheid 'n seën in jou lewe wees?

19:25

Noudat julle julself as blindes bewys het, kom ons probeer iets 'n bietjie meer

moeilik.

Maak groep van ses, maar jy mag nie meer as twee van dieselfde graad in 'n groep

wees nie. En daar moet ten minste twee van die ander geslag in jou groep wees.

Kom ons gaan na buite. (loop voor na die plek waar hulle moet wees)

19:25 KLIM DIE MUUR

Tyd: 10-15 min

Benodigdhede: "masking tape of bordkryt en 'n muur.

Hierdie oefening moet buite teen 'n muur gedoen word, waar genoeg lig is (en indien moontlik gras)

Groep grootte: 6 tot 15 (verkieslik 6)

Beskrywing:

Gee vir elke groep 'n stuk tape / bordkryt.

Beklemtoon die feit dat elke groep moet ook na veiligheid kyk, as iemand dalk van die toring afval. Hulle mag die muur en hul groep as stutte gebruik, niks anders.

Gee die groep 8 minute om te kyk, hoe hoog kan hulle die tape plak, of 'n merk met die bordkryt maak.

Hulle mag nie meer as drie vlakke op die toring hê nie - dis maar vir veiligheid.

Aanbieder 3 neem bespreking en tot einde van volgende speletjie se beskrywing

Bespreking:

Watter rol het jy in die speletjie gespeel?

Wat het jy geleer deur die speletjie?

Wat het jou verras gedurende die speletjie?

Het jy meer soos 'n deelnemer of toeskouer gevoel met die speletjie en hoekom?

Wie dink jy kon dalk uitgesluit gevoel het in die speletjie, en hoekom?

19:40

Julle het nou gewys dat julle geblinddoek kan werk en julle het die mure geklim, maar

kom ons kyk hoe skerp is julle met die breinwerk.

(Almal is nog buite - die volgende speletjie kan hulle weer na binne, om dan iets te gaan eet.)

19:45 KERNBOM-ONTPLOFFING

Tyd: 20-30 min

Benodigdhede: aparte stukkies papier met verskillende beskrywings op van beserings, twee of drie blinddoeke.

Groep grootte: 6

Beskrywing

Verduidelik vir die jongmense dat daar so pas 'n kernbom-ontploffing was. Hulle is almal beseer en sal of alleen of met iemand se hulp na die naaste "hospitaal" moet reis (dit is dan in die saal, sorg dat dit so 30-50m weg is)

Gee aan elke jongmens in sy groep 'n stukkie papier. Op die papier is sy besering as gevolg van die ontploffing, en soos hy lees wat sy besering is, moet hy dit dadelik begin uitleef (byv: as hy bewusteloos is, is hy dit dadelik en kan hy nie vir die ander sê wat hom oorgekom het nie, hy val net om).

Beserings vir die ses kan wees: bewusteloos; stomheid; blind en stom; verlam en stom; stom en kan nie linker been gebruik nie; het geen gebruik van bene of arms nie.

Spel werk die beste as die grootmond kind die stom rol kry en die stil kind wees 'n praat rol.

Daar kan vir 'n groep 'n waarnemer wees, sonder stem of hulp sodat hy net kyk dat niemand in die groep seerkry as die blinde byv, die stomme dra nie.

 

Aanbieder 4 doen bespreking en speletjie en gaan dan voor met tafelgebed.

Bespreking (doen dit in die saal)

Hoe het julle by die hospitaal uitgekom?

Wie het jy gesien help vir wie?

Hoe het jy gevoel oor die rol wat jy gekry het?

Het julle groep saam gewerk of was dit elkeen vir homself?

Watter een vand ie rol sou vir jou die moeilikste gewees het om uit te voer? Hoekom?

Wat dink jy kon jy leer uit die speletjie?

"TRUST FALL"

Net voor ons eet, gaan ons kyk of ons mekaar kan vertrou. Ek soek twee meisie en twee seuns vrywilligers.

Baie dankie.

Julle moet hier staan (dit kan self op 'n tafel se punt wees) en dan terugval en vertrou dat jou maats jou sal vang.

Nadat elkeen 'n beurt gehad het sê dan:

Julle het so bietjie gesukkel om mekaar te vertrou, maar weet julle soos ons God kan vertrou vir die eetgoed of kos by die huis, so behoort ons mekaar ook te kan vertrou. Ons as die volwassenes by die jeug wil vir julle sê julle kan ons vertrou. Ons vertrou julle ook en glo dat julle gereeld die kerk en die jeug sal ondersteun.

Kom ons maak oë toe en bid saam (doen gebed oor vertroue en vir die kos)

20:15 Eet en drinkgoed

Aanbieder met sangtalent neem beheer tot aan die einde van die aand.

20:30

Maak kort aankondigings oor volgende week se program.

20:35

Lofprysing en aanbidding

20:55

Raak stil voor die Here en gee geleentheid vir elkeen om self met die Here te praat.

21:00

Afsluiting en verdaag.

Terug na Hoofblad