Jeugpreke

Die volgende boodskap kan as 'n jeugdiens gebruik word.

Die klein eendjies moet soos die grote lyk!

(Voorbeeld van klein eendjies wat net soos hulle ma lyk...)

Gen.1:27:

God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep....

[God skep sy beeld in die mens!]

[Die mens maak deur sy eie verkeerde keuses/sonde God se beeld in hom/haar onsigbaar!]

Kol.1:15a:

Die Seun is die beeld van God...

[God wys weer sy beeld aan die mens; wie Hy is!]

Rom.8:29:

Die wat Hy(God) lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy (die Seun) die eerste is.

[Deur Jesus Christus se menswording, sterwe en opstanding word God se beeld ook weer in die mens wat op Hom vertrou, herstel!]

2 Kor.3:18b:

Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

[God help ons deur sy Gees om meer van sy beeld in ons lewens uit te leef!]

Kol.3:9b-10:

Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.

[Die mens moet hom/haarself beskikbaar stel sodat God sy beeld al hoe meer in al die fasette van ons menswees kan laat sigbaar word!]

Terug na Jeugpreke
Terug na Hoofblad