Jeugpreke

Lukas 19:1-10

Tema: Jy moet jouself aanvaar

Saggeus was iemand wat glad nie tevrede was met homself nie. Om die waarheid te sê, hy het nie eers gehou van die naam wat sy ouers hom gegee het nie. Dit was Sagaria. Toe hy groot genoeg ws om dit wettig te kon doen, het hy sy naam verander na Saggeus toe. Ja, hy het homself glad nie aanvaar nie. Tog, as mens kyk na alles wat Saggeus gehad het, sou jy dink hy moes gelukkig gewees het.

Hy was ryk. Stink ryk. As hy iets wou hê, kon hy dit koop. In Jerigo het hy een van die mooiste huise gehad. En tog was Saggeus ongelukkig. Hierdie ongelukkigheid het maar by homself begin. Jy sien as jy jouself nie aanvaar nie, dan wil ander mense jou ook nie aanvaar nie. Saggeus het so opgetree dat mense nie eintlik van hom gehou het nie. Niemand wou naderhand met hom vriende wees nie. Daarom het hy ook gedink dat God ook nie van hom hou nie, en dat God nie eintlik van hom weet nie.

Dit het alles begin toe Saggeus 'n tiener geword het. Toe sy maats begin groei en groot word, het hy klein gebly. Sy maats het hom hieroor gespot. "Sagaria!" het hulle gesê (want dit was natuurlik sy regte naam). "Sagaria! het jou pa jou al weer op die kop geslaan dat jy so klein is?" Ander het vir hom gesê: "Het jy al weer jou voete by die huis vergeet?" of "Hoekom staan jy permanent in 'n gat?" Saggeus was baie selfbewus hieroor. Net soos julle jongmense ook op 'n stadium begin selfbewus raak oor julle voorkoms. Julle meisies staan mos ure voor die spieël en kyk en hoop en wonder of die rondinge op die regte plek gaan verskyn. En die seuns begin al skelm-skelm skeer, al is daar nog nie 'n beduidendheid van 'n baardjie nie. Dan voel julle mos so lomp en selfbewus en hou glad nie van wat julle in die spieël sien nie.

Die ergste vir Saggeus was natuurlik die feit dat hy byname gekry het. Sy maats het hom sommer "Klein Duimpie" of "Pikkie" of sommer "Ou Kortes" genoem. En hoe meer Saggeus probeer het om maats te maak, hoe meer het hy gevoel niemand hou eintlik van hom nie. Hy het homself begin eenkant hou.

Hy het begin om in die nag wakker te lê en wraakgedagtes te koester. Hy wou hierdie mense terugkry. Die lewe het hom geleer dat, as jy iemand regtig wil seermaak, dan moet jy sy beursie bykom.

En so het dit gekom dat hy vir die regering as tollenaar gaan werk het. 'n Tollenaar was 'n soort belastinggaarder. Saggeus moes by die tolhekke gaan staan en mense laat betaal vir die voorreg om die paaie te gebruik. Dit was in hierdie tyd dat hy sy naam van Sagaria na Saggeus toe verander het. Sy base was nie Jode nie, maar Romeine. Saggeus het agtergekom dat baie Romeine name op us-eindig, soos Antoni-us, Juli-us, Romul-us. En toe het hy sy naam na Saggeus toe verander. Net soos baie mense vandag ook "grênd" klink en besluit hulle is van nou af nie meer Blignaut nie, maar Blinou, nie meer Van der Merwe nie, maar Whennermerwie.

Julle is ook mos so. Om vir jou maats en jou vriende aanvaarbaar te wees, dat jy die kleredrag en haarstyl van jou groep, en leer jy selfs jou groep se musieksmaak aan - net om darem vir iemand meer aanvaarbaar te wees! Jy verander letterlik jou identiteit en jy is nie jouself nie.

Ewen wel, Saggeus het begin ryk word, maar - sy werk was nie eintlik 'n eerlike soort werk nie. Hy het die mense baie meer laat betaal as wat hulle moes. Omdat hy vir die Romeine so baie geld ingebring het, het hulle hom naderhand die hooftollenaar gemaak. Dit beteken dat hy so 'n soort supermiddelman geword het tussen die regering en die belastingbetaler. Hy het nou mense gehad wat vir hom gewerk het, en wat aan hom kommissie moes betaal.

Nog steeds het Saggeus nie van homself gehou nie en niemand het van hom gehou nie. Sy medelandgenote, die Jode, het nie eintlik daarvan gehou dat hy vir die Romeine gewerk het nie. Hulle het hom sommer 'n "jioner" of verraaier genoem. Selfs die kerk van daardie tyd het hom uitgeskop. Hulle het gesê dat hy 'n te groot sondaar is en dat daar vir hom geen hoop meer is nie.

Eendag, terwyl hy in sy huis sit en rekords hou en rekeninge uitstuur, hoor hy 'n geraas en 'n gedoente buite in die straat. Hy stap buite toe en hoor hoe die mense praat van "Die Man uit Nasaret" en "Die Groot Profeet", en "Jesus" en "Daardie Skrynwerker". Toe kry Saggeus ook die begeerte om hierdie man te sien. Een van sy vriende, 'n man met die naam Matteus, het mos sy tollenaarswerk net so gelos om Jesus te volg.

Saggeus draf hoofpad toe. Die mense begin saamdrom. Iemand sien hom en skreeu: "Hier is Saggeus die Tollenaar!" "Jou hond, wat soek jy hier?" "Jy is heeltemal te sondig vir die Here!" Iemand stamp hom uit die pad. 'n Ander gee hom 'n hou met die elmboog in die ribbekas. Een van die mans druk 'n stok voor sy voet en hy val in die stof. Die kinders koggel en lag vir hom. Alles verniet. Hy kan Jesus nie sien nie. Twee straaltjies trane maak twee skoon strepies tussen die stof op sy gesig.

Dan onthou hy. Daar onder in die pad staan daar 'n wildevyeboom. Die takke sambreel bo-oor die hoofpad. Sonder dat iemand hom sien, sal hy vir Jesus kan sien. Hy draf soontoe en met eensprong is hy bo-in die boom. Hy klim op tot waar hy 'n goeie uitsig het. En, ja, sowaar, daar kom Jesus. Hy praat met die mense rondom hom. Hier en daar stop hy en praat met die kinders. Saggeus wens dat hy maar net kon hoor wat Jesus sê.

Jesus kom al hoe nader en stop onder die boom. Van pure angs klop Saggeus se hart in sy ore. "Sê nou net Jesus sien my raak!" dink hy by homself. "Sê nou net Jesus jaag my ook weg!" Jesus kyk op in die boom. Saggeus maak hom so klein as moontlik agter die blare. Verniet. Jesus sien hom en sê: "Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag by jou tuisgaan."

Die takke skraap Saggeus soos hy ondertoe klouter. Hy val van blydskap en vreugde voor Jesus se voete neer. Hy kan sy ore nie glo nie dat iemand, en van alles hierdie belangrike man, Jesus, die Seun van God, sy vriend wil wees nie. Jesus moet die Seun van God wees, want hoe anders sou hy Saggeus se naam geken het? Hoe anders sou H`y hom kon raaksien waar hy weggekruip het?

'n Doodse stilte sak neer oor die mense. Iemand wys 'n beskuldigende vinger na Jesus: "Hy gaan by 'n sondige man tuis." "Ja, 'n skande" sê iemand anders, terwyl hy teleurgesteld wegloop " en dit nogal by die skelm Saggeus."

Saggeus se lewe flits voor hom verby Die spot van sy kinderjare; die geld wat hy afgepers het; die veragting wat hy vir mense gevoel het; die skaamte oor homself en sy eie persoon. Hy kan nie glo dat Jesus bereid is om deur die hele dorp verwerp te word nie, net om met hom, Saggeus, vriende te wil wees nie. Hy wil weghardloop, maar, dan, skielik, weet hy wat hy moet doen. Stadig staan hy uit die grond op met twee traanstrepe op sy gesig en hy sê sodat almal kan hoor: "Ek gaan die helfte van my goed aan die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug."

Vir die eerste keer kyk Jesus na die ander mense. Sonder vrees, sonder skaamte, sonder verskoning, sê hy vir hulle: "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham." Met hierdie woorde het Jesus van die skare af weggedraai en saam met sy dissipels na Saggeus se huis toe gegaan. En van toe af was Saggeus 'n ander mens. Hy het begin leer om homself te aanvaar soos God hom gemaak het, want, net soos hy was, was hy goed genoeg vir die Seun van God. En Saggeus het ook geweet, dat hy die ewige lewe gekry het.

Miskien voel jy ook ongelukkig met jou lewe. Dalk voel jy ontevrede omdat die seun of meisie van wie jy hou, nou nie van jou hou nie. Jy voel eensaam en alleen en weet nie hoe om die dinge in jou binneste aan ander oor te dra nie. Jou voorkoms hinder jou. Die bo-armspiere is te klein en die bobeenspiere te groot. Jou hare moes eerder anders gewees het. Jyu wens jy't 'n beter vel gehad.

Jy kan maklik hierdie probleempies verkeerd hanteer. Om gewild te wees, kan jy respek vir jouself en jou ligaam verloor. Jy eksperimenteer met dinge wat jy weet nadelig vir jou liggaam is, ten einde "in" te wees by die groep. Jy wonder of jy vir Jesus goed genoeg is.

Saggeus was belangrik genoeg vir Jesus. Jesus wag voor die deur van jou hart. Hy sien jou agter die skanse en mure wat jy rondom jou oprig. Hy wet van jou. Hy is vir jou lief net soos jy is. Komaan! Aanvaar jouself.

Wees lief vir jouself met die gawes en die talende en die mooi dinge wat die Here vir jou gegee het. Aanvaar jouself en wees trots op jouself. Dit sal ander se houding teenoor jou verander. So kan jy gelukkig wees.

Onthou ook, as Jesus jou aanvaar, dan moet jy ook mense rondom jou aanvaar. Hou op om lelike name vir die maeres en die langes en die kortes en die vettes te gee. Kyk na mense se binneste. Kyk ook hoe dit jou geluk en tevredenheid in die lewe sal vermeerder.

AMEN

Aanddiens 25/01/98 om 18:30

Votum en seëngroet

Sang: JSB (2) 42 :1-3

JSB (2) 30 (2x)

Gebed om opening van die Woord

Skriflesing en preek Luk 19:1-10

Tema: Ek is soos Saggeus

Gebed

Offergawes

Sang: JSB (2) 49 (2x)

9 : 1-2

Seën

Terug na Jeugpreke
Terug na Hoofblad