Jeugpreke

Kinderdiens: Skriflesing: 2 Tim 3:10-4:5

Tema: God se vyfpunt plan vir ons lewe

Hierdie jaar is die jaar van die Bybel. Die Bybel is die een geskrif, die een boek wat die grootste invloed op die mens se bestaan gehad het. Vir baie jare is hierdie boek die riglyn vir so baie mense se lewens gewees, en dit bly vandag nog 'n belangrike en invloedryke geskrif. Maar wanneer ons na hierdie Bybel kyk, dan sien ons dit is 'n baie dik boek, met baie, baie bladsye. Sommer net vir die interessantheid wil ek graag die volgende inligting met julle deel: Ons weet almal die Bybel bestaan uit 66 boeke.

Die Bybel bestaan uit 31161 verse, 23204 in die OT en 7958 in die NT.
Julle moet saam stem dat dit baie inligting is en baie feite en ons ons sal sukkel om dit alles te leer en te onthou.

Maar al is die Bybel so dik, is die Bybel se boodskap eintlik baie eenvoudig, so maklik dat 'n klein kindjie dit kan onthou en verstaan. Ek wil vandag vir ons kinders help om die Bybelse boodskap op 'n maklike manier te onthou en te kan oor vertel. En om dit te verduidelik, gaan ons iets gebruik wat elkeen van ons het - 'n hand.

Hier op die prentjie is 'n hand geteken, en die vingers op daardie hand is gemerk van 1 tot 5. Kom ons noem dit God se vyfpunt plan vir ons lewe.

Kom ons begin by vinger nr 1 - die ringvinger.
Wanneer ons kyk na die hand, dan sien ons daar is 'n ring aan die ringvinger. Waarvoor staan hierdie ring? (Gee geleentheid vir antwoorde)
Dit is 'n trouring, dit s hierdie persoon is so lief vir iemand anders gewees dat hy gewillig is om sy lewe met daardie persoon te deel, elke keer wat hierdie persoon na daardie ring kyk, herinner dit hom aan sy liefde vir sy lewensmaat.

Wanneer ons die ringvinger as nr 1 merk, dan wil die Bybel daardeur vir ons s: God is liefde, God is lief vir ons. Liefde is die sentrale boodskap van die Bybel, van die begin tot aan die einde. Op baie maniere vertel die Bybel vir ons hoe lief God ons het, en hierdie liefde het 'n hoogtepunt bereik toe God se Seun na hierdie wreld gekom het, toe God se liefde sigbaar geword het - vir almal om te sien.

Ons lees om 1 Joh 4:9 (Lees voor).
Joh 3:16 is seker een van die bekendste verse in die Bybel (lees vers)

Die eerste en die mees belangrikste boodskap van die Bybel is daarom die liefde van God.

Maar wanneer ons verder kyk na die boodskap vand ie Bybel, dan kom ons by vinger nr 2. Dit is die wysvinger. Wat doen ons met hierdie vinger? Ons wys wie is skuldig, wanneer ons kwaad is vir iemand, dan is dit met daardie vinger dat ons daardie persoon beskuldig, aankla en veroordeel. Dit is dan ook die boodskap van die wysvinger - ons is skuldig. Die Bybel leer vir ons dat die mense sondig, die mens is verlore, verdoem.
Ons lees in Rom 3:10-11 (lees voor)

Die Bybel s vir ons, dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak hoe hard jy probeer nie, as mens is jy verdoem tot die ewige verderf, as mens is die hel die enigste plek wat ons verdien. Dit maak nie saak wie jy vandag is nie, ons moet dit besef, erken en bely, ons verdien die dood, ons is nie so goed soos wat ons dink nie. In onsself is ons verlore. Vinger nr 2 is die aanklag teen elkeen van ons.

Wanneer ons dan kyk na die derde vinger, dan sien ons hierdie vinger staan tussen God se liefde en die mens se sondigheid. En hierdie vinger dui daarom op Jesus Christus wat die vloek vir ons kom dra het, Jesus wat ons sonde op Hom geneem het, wat namens ons kom betaal het.

Ons lees in Joh 14:6 dat Jesus s: (Lees vers)
En in 1 Tim 2:5 lees ons (Lees vers)

Soos wat vinger nr 3 tussen nr 1 en nr 2 staan, so staan Jesus tussen ons en God en maak Hy weer vir ons die pad oop, bring Jesus ons en God weer bymekaar uit. Jesus herstel die verhouding tussen God en mens.

Vinger nr 4 is die duim. En met hierdie vinger moet ons 'n keuse maak. As ons wys iets is reg, dan wys ons dit met die duim in die lug, of as dit verkeerd is, met die duim na onder. Daarom kom die duim met die boodskap dat die Bybel s dat die mens moet 'n keuse maak. Ek kan weet van God se liefde, ek kan bewus wees van my sonde en ek kan hoor van alles wat Jesus vir my kom doen het, maar dit kan nie daar bly nie. Ek moet 'n keuse maak, ek moet kies vir God of teen God. Ek kan nie besluiteloos bly nie, die duim s vir my ek moet kies.

Die Bybel s dit ook vir ons in Joh 1:12 (lees vers) en Openb 3:20 (lees vers).

Die duim s daarom vir ons ons moet lies, God gaan ons nie dwing nie, maar ons sal nie eendag voor God kan staan en s: "Ek het nie geweet nie, ek het nie kans gekry om te kies nie". Maar ons moet weet, as ons vir God kies, dan is dit 'n keuse wat ons voluit moet leef, God hou nie van halfhartige Christene nie, God vra alles of niks.

En wanneer ek hierdie keuse vir God gemaak het, dan bring dit my vinger nr 5, die pinkie. Die pinkie is die kleinste en die swakste van al ons vingers, en daarom leer die pinkie vir ons dat ons voor die Here klein en nietig moet wees. Fil 2:3-4 s: (lees vers)

'n Kind van God, iemand wat die keuse vir God gemaak het, is nie meer die belangrikste persoon in die lewe nie, wanneer Jesus my lewe aangeraak het, dan dink ek aan ander mense, dan leef ek nie meer net vir myself nie en my eie belange nie. Jesus, wat tog die Seun van God was, was gewillig om sy dissipels te dien, Hy was nederig, sagmoedig, liefdevol. En Hy vra van ons om dieselfde te doen.

Hier sien ons dat ons op ons een hand die boodskap van God se plan vir mense kan verduidelik:

  1. God is liefde.
  2. die mens is 'n sondaar
  3. Jesus se liefde kom staan tussen my met my sondigheid en God, Jesus bind my weer aan God se liefde.
  4. Ek moet 'n keuse maak - vir God of teen God.
  5. As ek vir God kies, moet ek klein wees, minder word en Jesus al hoe meer.

In 5 punte gee God sy plan vir jou en my lewe weer. Ons mag nie uitstel nie, ons moet begin om volgens hierdie plan te lewe. En wanneer ons dit doen, dan kan ons weet ons is veilig, niks en niemand kan ons uit God se hand ruk nie, niks kan ons skei van sy liefde nie. Wie vir Jesus kies, is nie bang vir die toekoms nie, want so iemand weet 1 Joh 5:13 is waar in sy lewe (lees vers).

God het 'n plan met jou lewe, God het 'n doel met jou lewe, sal jy Hom nie toelaat om dit 'n werklikheid in jou lewe te maak nie?

AMEN

Terug na Jeugpreke
Terug na Hoofblad