Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

1 Konings 12 : 1-19

"Who wants to became a Millionair?"

Belydenisaflegging ________________________________________________________________________

Toe jy kleiner was, was jy die tipe wat:

 • Jou bal gevat het en geloop het?
 • Die bal gegryp het en almal gedwing het om verder te speel?
 • Die bal "gepuncture" het en so almal se probleme opgelos?

Het julle al ooit raad by julle ouers gekry en besluit die mense is te oud en toe jou vriende se raad gevolg en later het jy spyt gekry, want jou ouers was reg?

Wel, om 'n miljoenêr te wees is een van die belangrikste sake, dat jy regte besluite moet neem, anders word jy nooit een nie, of jy sal nie lank een bly nie.

Ek wil hê dat ons vanaand praat oor 'n jongman wat alles aan sy kant gehad het om 'n miljoenêr te word.

Kom ons kyk na die deel wat ons gelees het.

En dit is hier waar die TV program inkom.

Hierdie jongman het drie "life-lines" gehad.

________________________________________________________________________Sy eerste life-line (Ask the audience - vra jou vriende)

Rehabeam se pa, Salomo het die volk baie onderdruk. Hy het swaar belastings gehef en hulle dwangarbeid laat doen. Die volk het baie swaar gekry.

Salomo het gesterf, en nou moet Rehabeam koning word. Daar word 'n volksvergadering gehou by Sigem. Die volk kom met 'n versoek, en as hy hulle tegemoet kom, dan sal hulle hom aanvaar en eerbiedig as hulle koning.

Wat wou die noordelike volke gehad het?

 • hulle wou nie dwangarbeid doen nie
 • hulle wou minder belasting betaal
 • hulle wou 'n nuwe nasie met 'n nuwe koning hê
 • party wou dalk selfs die geleentheid gebruik om 'n rebelie teen die koning te begin.

Rehabeam luister mooi na hulle. Toe sê hy hulle moet oor drie dae weer terugkom na hom toe, dan sal hy vir hulle sê wat hy besluit het.

Hy roep toe eers sy raadgewers, die ouer mense. Hulle gee die raad dat hy die volk se versoek moet toestaan.

Maar hiermee is Rehabeam nie tevrede nie.

Wat doen hy?

ASK THE AUDIENCE - VRA JOU VRIENDE

Sy vriende sê, nee moenie aan hulle versoek toegee nie. Hy besluit om sy vriende se raad te neem.

Daar kan nou verskeie redes wees waarom hy sy vriende se raad bou die ouer mense se raad gekies het:

 • Hy het toegegee aan groepsdruk
 • Hy wou wys hoe sterk en magtig hy is
 • Hy het gedink so gaan hy die koninkryk bymekaar hou
 • Hy het dalk selfs gedink dit is God se wil

As mens na die TV program kyk, wanneer die deelnemer die gehoor vra om raad, kry hy altyd 'n verdeelde opinie - nooit stem 100% van die mense vir een antwoord nie. Op die ou einde moet hy steeds self die keuse maak wat die antwoord is, en die gevolge van daardie antwoord dra. Want as die gehoor verkeerd gelei het, hulle bly sit as hy die verkeerde antwoord gee - maar die verkeerde deelnemer word gegroet - en away you go!

So werk dit ook met ons. As ons besluite moet neem, kan ons ons vriende vra, maar dit bly per slot van sake ons eie besluit. Want vriende bedoel goed, meeste van die tyd - maar hulle kan ook verkeerd wees. Jy moet nog steeds self die besluit neem en pa staan vir jou besluit. Jy kan nie sê as dit verkeerd was - maar my vriende het so gesê nie. Jy kan ook nie jou vriende vertrou vir jou toekoms nie. Vriende kan sê, kom werk by ons, los jou werk - maar sodra jy dit doen, kan hulle nie werk gee nie - en wie se probleem is dit dan - JOUNE. Jy het nie werk.

Dus is vriende daar - maar dit is nie 'n goeie keuse om altyd hulle raad te volg nie.

_____________________________________________________________________

Baie keer as die gehoor nie die regte antwoord gee nie, of 'n verdeelde antwoord - wat gebeur volgende?

Ja, die tweede lifeline word gebruik : 50/50

Dan begin ons met die illiminering spel. Dit kan dit wees, maar dit kan dalk dit wees, en so probeer ons rondpik in ons eie wêreld vir oplossings.

Rehabeam het gedink as hy die antwoord gee gaan almal rustig wees. Maar juis die teenoorgestelde gebeur. Sy besluit werk nie - die volk kry vir hulle 'n ander koning wat hulle meer goedgesind is. Rehabeam besef hy was verkeerd en probeer eers weer self regmaak - hy kry sy soldate en sê hulle moet sy koningskap terugwen. Maar steeds word die Here nie geraadpleeg nie.

Dan gryp die Here op 'n ander manier in, deur die Semaja. Hy bring weer rustigheid.

So maak ons ook baie kere. Ons neem besluite, sonder om God te raadpleeg en as alles nie uitwerk nie - dan is dit God se skuld, maar Hy was nooit deel van die storie tot dit te laat is - dan moet hy met respek gesê: die gemors kom regmaak, wat ek geskep het.

Ons moet God elke dag deel van ons lewe maak - die hele dag en met alles, nie net sekere goed en sekere tye nie. Anders is jy dalk soos Petrus in die Bybel. Toe Jesus gekruisig is, het hy op 'n afstand gevolg, bang dat iemand hom gaan eien as een van die twaalf. En toe dit op die stoot kom, toe verloën hy Jesus. As jy op 'n afstand gaan volg - gaan jy Jesus verloën. Loop nou saam met Jesus - nie 50/50 nie maar 100/100.

____________________________________________________________________

Ons kom by die laaste lifeline : Phone a friend - die foontjie wat boontoe wys.

Weet u dis die lifeline wat die meeste sin maak. Jy kan 'n Vriend bel - hoekom?

Want die program word geborg deur SON INTERNATIONAL. Let nie sUn nie, maar sOn. Jesus het reeds aan die kruis vir jou en my gesterf. Hy ken jou toekoms,

1 Kor 13 :12, hy ken jou alles. Hoekom wil ons poer-poer met besluite wat ons lewe raak as God wat alles van ons weet die beste weet en selfs sy Seun gegee het sodat ons verlos as nuwe mense kan leef?

Jesus het al die rykdomme van God se genade vir jou verwerf - dus kan ons maar ons Vriend, Jesus bel. Hy sal ons nooit in die steek laat nie, hy sal nooit verkeerde raad gee nie, hy sal nooit net wegraak nie - dis ek en jy wat wegraak en aan verkeerde sake vashou.

Kom waar julle belydenis van geloof aflê vanaand. Julle gaan vanaand voor die gemeente en voor God bely dat julle in Jesus Christus glo as Saligmaker en Verlosser, dit maak die Phone a Friend lifeline oop - moenie jou toekoms na onder rig met verkeerde lifelines nie - hou jou oë gerig op Jesus - gerig na bo.

Rehabeam het die fyn balans van verskillende belange glad nie verstaan nie. Toe versteur hy die balans en verbreek 'n eenheid wat hy nie kon herstel nie. Ons moet weet hoe broos verhoudings tussen mense kan wees. Gemeentes, huisgesinne, maatskappye en vriendekringe, maar ook state en koninkryke bestaan uit netwerke van verhoudings. Dit is iets wat waardig is om met groot omsigtheid hanteer te word. En die groot gebod rakende alles is:

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, en siel en verstand en jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

AMEN


Terug na Hoofblad