Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

Les 1

GOD PRAAT MET MY EN EK ANTWOORD

Poppekas:

Twee poppe wat maatjies is, die een probeer alles maar sy maatjie wil nie met hom praat nie.

Oorgang:

Leidster:

"Weet julle hoekom ..... se hart seer is?

Het dit al met een van julle gebeur?

Weet julle dat God se hart ook baie keer seer is as ons nie met Hom wil praat nie?

Hoe praat 'n mens met God?

Hoe praat God met ons?

[Gee kans vir antwoorde]

Dis reg, deur die Bybel. Die Bybel vertel van die gebed wat Jesus self gebid het.

LEES: Matt 6:9-13.

Dit is wonderlik om met God te praat. Hy is jou hemelse Pappa en jy is Sy kind. Daarom hoef jy nie groot en wonderlike woorde te ken om met Hom te praat nie.

Waar kan jy met God praat? [Nie net op spesiale plekke nie - oral.]

Wanneer kan jy met God praat? [Enige tyd - Hy slaap nooit nie / is nooit te besig nie]

Wat moet jy alles vir God sê? [Gebruik HAND]

1. Loof Hom - sê jy het Hom lief

enigste ware God wat in die hemel woon

jy wil sy kind wees.

2. Dankie sê - Ouers, kos, klere, huis ens.

3. Jammer sê - ongehoorsaamheid, onvriendelikheid, lui

vra om jou te help om ander te vergewe.

4. Ander bid - siekes, armes, oumense

 1. Myself

Hoe maak jy jou gebed klaar? [Sê "AMEN" wat beteken "Mag wat ek gebid het, so wees]

Aktiwiteit

Benodig: Kryte, potlode, pons, wol, skêr.

Vooraf: Trek hand af. Linker- en regterhand met die voulyn by die pinkies.

Maak 'n buite- en binneblad. (Vou A4 dubbel - laat pinkies in middel wees en trek hande af.)

Laat kinders doen:

knip hande uit

sit binneblad in buiteblad en druk gaatjies en ryg wol deur.

Kinders skryf / teken die volgende:

Pinkie - LOOF

Ring - Sê DANKIE

Middel - SONDE

Wys - ANDER

Duim - MYSELF

Les 2

EK WIL GOD SE NAAM GROOT MAAK

Benodigdhede:

Kartondose; gom ; watte; wol; vere; lint; kant.

Aktiwiteit:

Gee vir elke kind 'n kartonhouer. Laat hulle goed optel in die natuur, bv. Blare, vere, stokkies, blomme, gras, klippe ens.

Laat hulle die buitekant van die houers versier met die lint, wol, kant en van die goed wat hulle opgetel het.

Laat hulle die ekstra goed binne in sit.

Les:

Vra wat hulle alles gekry het.

Waar kom die goed vandaan? [God het dit gemaak]

Kan mense dit maak? [Hulle probeer, maar dit is nie so mooi soos God se goed nie]

God is darem wonderlik. Onthou julle nog julle bidboekie?

Waarvoor staan ons pinkie? Ja, ons moet God loof.

Nou waarvoor kan ons Hom loof?

Hy is groot, oral, geduldig, ewig (nooit ophou bestaan nie)

Hy weet alles

Koning, Skepper, doen wonderwerke, gee vir ons om, help ons.

Hy is sterk, regverdig, opreg.

Sjoe, maar dis lekker om God te LOOF.

Kom ons hoor hoe Dawid God LOOF

LEES : Ps 145:1-7.

Afsluiting:

Laat die kinders verdeel in ouderdomsgroepe en in 'n kring sit. Gee vir elke kind die geleentheid om in gebed God te loof. (Gee vir elke kind 'n kaartjie met 'n prentjie op waarvoor hy God kan loof.

 

Les 3

EK WIL VIR GOD DANKIE Sê

Hulpmiddels:

Knip twee half sirkels van prentebylaag uit en plak aanmekaar om volledige sirkels te vorm.

Knip 'n sirkel uit karton wat net so groot as vorige sirkel is en verdeel in kwart.

Knip een kwart van kartonsirkel uit.

Plaas tweede sirkel bo-oor eerste een en steek vas met duimdrukker op bord.

Draai boonste sirkel sodat verskillende kwarte wys.

Les:

Onthou julle nog Loof-karton?

Ons kan nie net God loof vir wat Hy maak nie, maar ook vir Hom dankie sê.

Ringvinger van ons bidboekie.

Wie van julle het al 'n geskenk gekry?

En wie se pappa het al vir hom 'n speelding self gemaak?

Of wie se mamma het al vir haar 'n lappop of popklere gemaak?

Was julle al baie bly?

Ons pappas en mammas het ons baie lief. Wat sê ons as Pappa en Mamma vir ons iets gee?

Ja! Ons sê dankie.

Vandag gaan ek vir julle wys wat God alles vir ons gee. God het die wêreld gemaak. Hy het die wêreld mooi gemaak. God het vir ons baie lief (wys eerste kwart van prentwiel en bespreek). Ons moet vir God dankie sê vir die mooi blommetjies, die heerlike warm sonnetjie, ens. Ons kan met God praat as ons bid. Dan maak ons ons oë toe. God hoor ons as ons bid, al kan ons Hom nie sien nie.

Ons het ook 'n huis om in te bly en 'n warm bedjie om in te slaap (wys tweede kwart en bespreek)

Ons het lekker kos om te eet. God is vir ons goed. Ons moet vir Hom dankie sê vir ons huis, ens.

Waarvoor moet ons nog dankie sê? Kom ons kyk (wyse derde kwart en bespreek). Ons moet dankie sê vir ons pappa en mamma, ons boeties en sussies, vir ons maatjies en vir die vrou wat by ons werk en vir ons help.

Ons moet dankie sê vir ons gesondheid en gereeld onthou om vir die siek mense te bid. Ons lees ook in die Bybel van alles wat ons hier buite gesien het. Luister net ..... (Lees skrifgedeelte).

Ons sê dankie vir God vir:

Die Bybel

Vergewe my

Naby my

Troos my

TOEPASSING:
God maak alles mooi. Hy het ons baie lief. Ons moet altyd onthou om dankie te sê as ons bid.

Aktiwiteit:

Gee vir elke kind 'n sirkel verdeel in kwarte. Laat hulle teken / skryf / plak (bring prente) in elke kwart waarvoor hulle wil dankie sê.

Afsluiting:

Verdeel in ouderdomsgroepe, sit in kring. Elke kind kry 'n kaartjie waarvoor hy kan dankie sê. Sluit in kring af.

GEBED:

Draai die prentewiel nou na die eerste kwart en laat die kleuters geleentheid kry om dankie te sê vir ons mooi wêreld. Draai dan die prentewiel na die tweede kwart en laat die kleuters dankie sê vir hulle huise. Gaan vervolgens aan met die derde en vierde kwart van die prentewiel.

 

Les 4

EK WIL VIR ANDER MENSE BID

Voorbereiding

Maak fotostate van mannetjies.

Potlode

Kryte

Rol toiletpapier.

Bybelgedeelte:

Handelinge 12:1-19.

Paulus word in die tronk gegooi, omdat hy van Jesus vertel. Terwyl hy in die tronk is, kom sy vriende bymekaar om vir hom te bid.

Een aand verskyn 'n engel aan Paulus en lei hom uit die tronk (As die kinders sien hoe God Paulus se vriende se gebede verhoor, sal dit hulle aanmoedig om vir hulle maatjies te bid)

Toepassing:

Sê: Na Jesus se dood, word die mense wat in Hom glo, Christene genoem.

Die lande waar hulle gewoon het, het nie van Christene gehou nie. Die mense wou die Christene in die tronk sit en selfs doodmaak. Vandag se storie gaan oor iemand wat van Jesus vertel het, en toe in die tronk beland het.

Laat die kinders in 'n groep staan terwyl jy Paulus se storie vertel (Hand 12:1-19). Wanneer jy vertel van Paulus wat geboie is, draai die toiletpapier al om die kinders. Wanneer jy vertel van die boeie wat afgeval het, moedig die kinders aan om deur die toiletpapier te bree. Laat hulle sit terwyl jy die res van die storie vertel.

Vra:

Hoe het God Paulus se vriende se gebede verhoor?

 1. engel gestuur
 2. God het Paulus gehelp om te ontsnap.

Kan ons soos Paulus se vriende bid?

Ja a. Deur ernstig te bid

  1. baie te bid.
  2. Saam met ons gesin en maats te bid.

Hoe kan ons onthou om vir ander te bid?

  1. briefies te skryf.
  2. Vra iemand om jou te help onthou.

Sê: Ons gaan nou vir ons gebedsmaatjies maak sodat ons kan onthou om vir mekaar te bid.

Aktiwiteit:

Deel kinders in groepe. Deel fotostate uit. Groter kinders kan self knip. Laat hulle, hulle eie naam skryf en waarvoor wil bid en op die ander kant hulle maat se naam en waarvoor om te bid.

Sluit af met gebed. Laat elke kind bid: Liewe Jesus, wees asb met my maatjie __________ hierdie week. Moedig hulle aan om elke dag vir hulle maats te bid.

Les 5

EK WIL GOD VAN MYSELF VERTEL

Poppekas:

Vrae algemene vrae aan pop, bv: waarvan hou hy / hou hy nie?

Waarvoor is hy bang?

Wat wil hy graag hê?

Nou Jakals (pop se naam) wat wil jy vir God vertel van jouself. Vra dieselfde vraag aan die kinders.

Les:

Dit is belangrik om altyd die waarheid te praat, en alles vir God te vertel, want Hy wil ons graag help.

Ons moet ook vir God vertel van ons sondes en jammer sê. Ek moet elke sonde 'n naam gee, bv: "Ek het gejok, ek is lui of ek het my boetie seergemaak".

God vergewe ons ons sondes en vergeet dit.

Leer aksierympie:

Ek vertel vir Jesus van myself

Die Here is by my elke dag,

Selfs ook in die donker nag.

Altyd kan ek tot Hom bid,

Waar ek loop of staan of sit.

Jesus hoor alles wat ek sê;

Hy weet wat ek wil hê.

Hy help en troos vir my;

Hy is altyd aan my sy.

Herhaal al vyf vingers.

Bid:

Laat die kind sy behoeftes aan die Here bekend maak en 'n spesifieke sonde bely.

 


Terug na Hoofblad