Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

Jaar vir Toerusting en Kategese


PROGRAMWENKE

(Eerste kwartaal)

ONDERWERP
'n Oggenddiens waar ouers en kinders gemotiveer word vir Kategese

DATUM: So vroeg as moontlik in 2000, verkieslik met die aanvang van die kategese.

WENKE:

 1. ReŽl 'n erediens met die kategese as onderwerp.
 2. Hou 'n uitstalling van die nuwe kategese-boeke in die portaal of ingang.
 3. Stel die kategete aan die gemeente bekend en meld wie vir watter groep verantwoordelik is. 'n Bevestigingseremonie kan gereŽl word. Plaas hulle name, adresse en telefoonnommers in die aankondigings.
 4. Maak 'n plakkaat van die embleem en plaas dit op 'n strategiese plek.
 5. Lewer 'n treffende boodskap/preek oor die belangrikheid van kategese. 'n Voorbeeld vir wyer gebruik word ingesluit. Sien bl 12.
 6. Laat 'n hoŽrskoolkind iets getuig van wat die kategese vir hom/haar beteken het.
 7. Laat die leier-kategeet vir die gemeente en veral die ouers kortliks vertel van die nuwe Maksimum-Kategese stelsel. Aantekeninge vir sy toesprakie word ingesluit. Sien bl 10.
 8. Laat iemand soos bv die leier-ouderling die gemeente vertel van die gemeente se program vir die kategesejaar : 2000 Jubel oor Jesus. Aantekeninge hiervoor word aangeheg. Sien bl 11.
 9. Laat 'n moeder die slot-gebed doen waarin voorbidding vir die kategese en kategete gedoen word.
 10. Laat katkisante die insameling by die deure (indien van toepassing) hanteer.
 11. Gebruik die verkorte liturgie en doen 'n tydsindeling

LEIERKATEGEET : Aantekeninge vir sy/haar optrede.

Nooi ouers en gemeente uit om nader kennis te maak met die nuwe kategese-stelsel.

KENMERKE

 1. Dit is 'n splinternuwe leerplan en handboeke. Wys van die nuwe boeke.
 2. Die nuutste opvoedkundige beginsels word toegepas.
 3. Die klem val nie meer so swaar net op verstandelike kennis-oordrag nie. Belewing en praktiese doen-dinge kry goeie aandag. Die metodiek is dus gerig op die kop, die hart en die hand. Dit word genoem onderrig, viering en diens.
 4. Die Bybel bly die sentrale basis van die onderrig.
 5. Die kerklike jaar word ook ingewerk. Dus ook onderrig oor die Hemelvaart, Pinkster en Nagmaal ens.
 6. Elke kind kry 'n Doenboek wat ook vir hulle stiltetyd bedoel is.
 7. Die ouers word uitgenooi om 'n groter aktiewe rol in die kategese te speel. Vrywillige ouers kan help met die maak van hulpmiddels, reŽl van besoeke, vervoer, aflos vir die kategeet ens. Kom ons help mekaar om die nuwe kategese-benadering 'n maksimum sukses te maak.

LEIER-OUDERLING

Wenke vir inligting aan die gemeente.

 1. Die begin van 'n nuwe millenium is mos 'n baie spesiale geleentheid. Die geestelike toerusting van gemeentelede, veral die jeug is ook baie belangrik. Daarom het die Algemene Sinode besluit om vanjaar 'n Jaar vir Toerusting en Kategese te maak.
 2. Die doel is -Klein en groot is toegerus om Christus in die nuwe eeu jubelend te volg.
 3. Die tema is -2000 - Jubel oor Jesus
 4. Vir die jaar is daar vier temas wat in die vier kwartale ingepas gaan word.
  Eerste kwartaal Kategete jubel
  Tweede kwartaal Gesinne jubel
  Derde kwartaal Gemeentes jubel
  Vierde kwartaal Die WÍreld jubel
  Vir elke kwartaal word daar 'n program uitgewerk. Besonderhede sal betyds bekendgemaak word.
  Kom ons werk almal saam om hierdie jaar 'n Jubeljaar te maak - veral in die Kategese!
 5. Vir hierdie voordrag kan 'n transparant ook gebruik word. 'n Voorbeeld word voorsien op bladsy 12.

Terug na Jubel oor Jesus Voorblad
Terug na Hoofblad