Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

Jubel oor Jesus
Volg Christus jubelend in die nuwe eeu

UITNODIGING!

KOM WERK SAAM.

KERKRADE, PREDIKANTE, SKRIBAS, KERKRAADSKOMMISSIES, GEMEENTELEDE,

ALMAL WORD UITGENOOI OM IN DIE UNIEKE JAAR 2000 SAAM TE JUBEL OOR JESUS!

HIERDIE L ER VOL WENKE WORD AAN ELKE GEMEENTE GESTUUR OM TE

HELP OM 2000 'N JUBELJAAR TE MAAK!

INLIGTING

Besluit van die Sinode

Die Algemene Sinode het besluit om 2000 die jaar vir toerusting en kategese te maak. 'n ReŽlingskomitee is benoem en die Algemene Jeugkommissie (AJK) het goedgunstiglik ingewillig om hierdie aksie te borg.

Die lÍer bevat die voorgestelde programwenke. Dit is geensins voorskriftelik nie. Elke gemeente kan hulle eie beplanning en programme volg. Hierdie wenke is bloot net 'n hulpmiddel om die aksie te stimuleer.

Hierdie lÍer word nou alreeds aan gemeentes gestuur sodat dit betyds vir die beplanning van 2000 se program is. Die embleem en tema kan dan ook op die gemeentekalender en programme gebruik word. Dit sal goed was as die leierouderling, leier-kategeet en 'n verteenwoordiger van die Vrouediens en ander op die aksie-komitee dien.

Mag ons Here hierdie aksie tot seŽn vir die gemeente en tot eer van Sy Naam gebruik.

SeŽnwense
DIE REňLINGSKOMITEE
P/A DIE AJK
POSBUS 4445
PRETORIA
0001
TEL: (011) 322 8900 UITBR 2255
Geborg deur:
Algemene Jeugkommissie


Toerusting en kategese 2000

DOEL:
Klein en groot is toegerus om Christus in die nuwe eeu jubelend te volg.
Die Christelike kerke sien wÍreldwyd volgende jaar as 'n jubeljaar, ook na aanleiding van Lev. 25:8-13. Die reŽlingskomitee het besluit om hierby aan te sluit.

DIE TEMA IS:
2000 - JUBEL OOR JESUS

EMBLEEM

[Jubel oor Jesus 2000]

SUBTEMAS: (Wat in die vier kwartale ingedeel kan word)

  • Kategete Jubel
  • Gesinne Jubel
  • Gemeentes Jubel
  • Die WÍreld Jubel

Terug na Jubel oor Jesus Voorblad
Terug na Hoofblad