Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

Jubel oor Jesus[Jubel oor Jesus 2000]

KATEGESE 2000 GAAN "JUBEL OOR JESUS"

As toerusting en kategese in ons kerk reg loop, sal ons 'n krag in die 21e eeu kan wees. Daarom het die Algemene Sinode op voorstel van die AJK die jaar 2000 as 'n jaar van kategese en toerusting bepaal. As tema is gekies JUBEL OOR JESUS, met die doel dat klein en groot toegerus gaan word om Christus in die nuwe eeu jubelend te volg.

Die doel is om klein en groot toe te rus om Christus in die nuwe eeu jubelend te volg. Die doel van die aksie is in lyn met 'n węreldwye aksie wat gebou is rondom Levitikus 25:8-13. Die klem val op die vyftigste landboujaar wanneer skuld afgeskryf word en grond teruggegee word aan die oorspronklike eienaars. "Die ramshorings is die tekens dat almal in die land die jaar van die vyftigste landbouseisoen op 'n besondere wyse aan die Here moet wys." Dit is die jubeljaar of hersteljaar.

Daar is 'n fokuspunt vir elke kwartaal, nl. kategete, gesinne, gemeentes en die węreld, vir onderskeidelik die eerste tot die vierde kwartaal.

Sinodale Jeugkommissies moet dus nou reeds beplan sodat die temas by die sinodesittings later vanjaar en betyds by gemeentes vir hul jaarbeplanning sal uitkom. Die embleem JUBEL VIR JESUS is goedgekeur en die pakket word binnekort aan elke predikant uitgestuur.

Vir verdere inligting kontak AJK kantoor: ldress@mweb.co.za

Eerste kwartaal se KATEGETE JUBEL:

Tweede kwartaal: TEMA - GESINNE JUBEL
Programwenke vir gesinsbyeenkomste

Derde kwartaal: TEMA - GEMEENTES JUBEL
''n Program vir 'n groepbyeenkoms te wete wyke, selle, groeigroepe, omgeegroep ens.

Vierde kwartaal: DIE WęRELDJUBEL
’n Kort praktiese toerusting vir die jeug of volwassenes oor getuienislewering

Terug na Hoofblad