Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

JOSEF

OORWIN VERSOEKINGS - SOOS JOSEF

DOEL

1. Om vanuit die Skrif, deur 'n karakter studie van Josef, mense te leer om te kan oorwin oor versoekings.

2. Aan die einde van die ontmoeting sal jongmense:

Weet - dat Josef se situasie, op verskeie wyses, ook vandag aktueel is.

Wees - gemotiveer wees om as kind van die Here sterk te wees tydens versoekings - deur Sy krag.

Doen - stryd teen die Satan opnuut aandurf - in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees.

Hierdie ontmoeting kan enige tyd van die jaar aangebied word, maar kan ook mooi pas, rondom Valentysdag en die "Ware Liefde Wag" tema.

Boekmerke kan by die AJK bestel word, oor "Ware Liefde Wag".

____________________________________________________________

INHOUD

1. VOOR DIE TYD

Lank voor die tyd

'n Week voor die tyd

Dag voor die tyd

2. AANBIEDING

Verloop van die ontmoeting

3. EVALUERING

4. UITDEELSTUKKE

Toneel

AFDELING A Skrifgedeeltes: Gen 39

AFDELING B Watter faktore het hierdie jongman laat weier in die oomblik van geweldige versoeking

AFDELING C Wat kan ons uit die gedeelte en ook ander gedeeltes leer ten opsigte van versoekings?

____________________________________________________________

VOOR DIE TYD

1. LANK VOOR DIE TYD:

Die aanbieder en die jeugkomitee bestudeer in hul eie stiltetyd die betrokke Skrifgedeeltes.

Bid vir seën op die ontmoeting.

2. 'N WEEK VOOR DIE TYD:

Die aanbieder (voorsitter) reël met twee jongmense om die rollespel tydens die ontmoeting te lees / op te voer.

Hierdie ontmoeting kan goedskiks oor twee geleenthede aangebied word. Indien wel, kan die eerste geleentheid tot by 4A behandel word en by die tweede geleentheid 4B en C, dit wil sê, die situasie van Marius en Anne-Marie.

 • Laat 'n jongedame hulle voorberei vir 'n item waar 'n jongmens in 'n soortgelyke situasie as die van Josef uitgebeeld word.

 • Reël dat die ontmoeting afgekondig word vanaf die kansel.

 • Sorg dat daar Bybels, penne en papier is, of vra die jongmense om dit saam te bring.

 • Sorg dat die truprojektor werk en skryf die besprekingsvrae op transparante. Of maak 'n uitdeelstuk, met genoeg ruimte om die vrae te beantwoord. Dit bespaar baie tyd.

3. DAG VOOR DIE TYD:

 • Reël vir ekstra skryfpapier en penne (vir die wat dalk vergeet)

 • Lokaalinrigting: Plaas die stoele in 'n semisirkel - sodat almal na die verhoog kyk.

 • Maak seker dat "Marius" en "Anne-Marie" gereed is om hulle toneeltjie uit die beeld.

____________________________________________________________

AANBIEDING

Verloop van die ontmoeting:

Laat die jongmense in 'n halwe sirkel sit met hul gesigte na die verhoog. Indien moontlik verhoed dat hulle soos in die kerk, agtermekaar sit.

 1. Begin die ontmoeting deur 'n paar liedere te sing wat handel oor sonde en versoeking.

 2. Laat een van die jongmense open met gebed.

 3. Gee geleentheid vir die toneeltjie.

 4. Na die toneeltjie, sing weer 'n lied waarin die oorwinning oor sonde na vore kom, of nuwe toewyding (bv: JSB2 nr 9,10)

 5. Hierna verdeel die groep in groepies van vier. Indien moontlik twee van elke geslag in die groep. Die verdeling kan ook anders wees, maar vir hierdie bespreking sal 'n gelykop verdeling van die twee geslagte (twee seuns en twee dogters) goed wees.

 6. Gen 39 en ook moontlik een of twee van die ander gedeeltes word nou in die groepe deurgelees.

 7. Die tyd wat oor is, word in drie dele verdeel.

  Die vrae onder Afdeling A word nou aan die groepe gestel.

  In 'n derde van die tyd moet die vrae bespreek word en moet daar ook terug rapporteer word.

  Dan volg Afdeling B en Afdeling C.

  Dit sal goed wees as die vrae van elke afdeling op 'n transparant geskryf kan word en op 'n doek of op die muur gegooi kan word (of die uitdeelstukke).

  (Afdeling B behoort nie die volle tyd is beslag te neem nie)

 8. Afsluiting:

  Gee geleentheid vir gebed in die verskillende groepe. Daar kan dan bely word dat ons as Christene so dikwels toegee aan versoekings en dan allerhande mooi verskonings daarvoor vind. Daar kan ook gebid word vir die genade en krag om elke dag nee te sê vir die Duiwel en ja te sê vir Jesus.

 9. 'n Laaste lied van toewyding kan gesing word - JSB2 nr 46.

 10. Iemand sluit met gebed.

____________________________________________________________

EVALUERING

Die aanbieder (voorsitter) kan direk na die afsluiting die volgende vrae aan die hele groep stel by wyse van evaluering.

Waarvan het julle in besonder gehou van hierdie ontmoeting?

Waarvan het julle nie gehou nie?

Watter belangrike dinge het julle uit die ontmoeting geleer?

NB Vergelyk die antwoorde met die doelstellings vir hierdie ontmoeting - nl. Wat hulle sou wee, wees en doen.

____________________________________________________________

TONEEL

Die toneeltjie gaan oor Marius en Anne-Marie wat met sy motor op pad is om vir haar ouers te gaan kuier. Hulle het nou al vir 'n paar maande 'n vaste verhouding aan die gang, hoewel Marius 'n uitgesproke ongelowige is en Anne-Marie 'n mooi Christen.

Marius: Hoe ver is dit na julle plaas toe?

Anne-Marie: Volgens Pappa is dit net oor die 400 km.

M: Vet, maar dis ver, ek hoop jy waardeer dat ek so ver na jou outop-hulle toe ry.

A: Ek het jou hoeveel keer gesê ek hou nie daarvan dat jy so van Pappa praat nie.

M: Ag toe maar kalmeer. Dit is nou aguur, so as die Volla hom goed gedra, behoort ons vannag so teen twee-uur op die plaas te wees.

M: Hoe laat verwag jou pa-hulle ons?

A: Ek het niks gesê dat ons al vannag ry nie. Hulle dink ons kom eers môre. Ek wou nie hê dat hulle oor ons bekommerd moet wees nie. Nou kan dit sommer vir hulle 'n lekker verrassing ook wees.

M: Ek dink nou skielik aan 'n briljante gedagte. Hoekom wil ons nou middernag op die plaas aankom. So 200 km hiervandaan is daar 'n romantiese hotel in die berge. Kom ons gaan slaap daar. Teen daardie tyd sal ons al lekker moeg wees. Dan kan ons môre heel rustig verder ry.

A: Ag nee, ek dink dit is onnodig. Dit gaan ons nog 'n klomp geld ook kos om twee kamers te huur.

M: Nou wie het gepraat van twee kamers. Een kamer is mos genoeg vir ons twee.

A: (Geskok) Is dit wat jy van my dink? Dink jy regtig dat ek so iets sal aanvang. Is jy nou heeltemal van jou trollie af.

M: Hemel maar jy is 'n square. Ek kan jou talle argumente noem hoekom ek daar niks mee verkeerd sien nie.

Een: Niemand sal ooit weet nie. Jou pa-hulle verwag ons eers môre en niemand by die hotel sal kan raai dat ons nie getroud is nie.

Twee: Die meeste jongmense doen dit in elk geval. Dit is blykbaar nog net jy wat onskuldig is.

Drie: As jy vanaand stemming moet hou, sal jy uitvind dat die meeste mense dit goedkeur. Die meerderheid kan tog nie verkeerd wees nie.

Vier: As jy my regtig liefhet, dan maak dit mos nie saak nie.

Vyf: Dit is in elk geval goed om voor die tyd uit te vind of 'n mens by mekaar aanpas.

Ens, ens, so kan ek aangaan met redes.

A: Jy het egter twee baie belangrike dinge vergeet. Die eerste is dat ek ouers het wat ek baie liefhet. Hulle het my van kleins af geleer om my liggaam rein te bewaar vir die man met wie ek eendag in die huwelik sal tree. Ek weet dat my pa my graag self op my huweliksdag aan my bruidegom wil afgee. As ek sou toegee aan jou voorstel sal dit vir my ouers 'n onoorkomelike teleurstelling wees. Ek kan nooit so iets aan hulle doen nie.

Die tweede wat jy vergeet het, is egter die belangrikste. Ek het jare gelede Jesus aangeneem as my Verlosser en Saligmaker. Ek behoort nie meer aan myself nie, maar aan Hom. Die Bybel sê Jesus woon nou in my deur sy Gees. Met ander woorde ek is nou sy tempel.

As ek dan nou 'n tempel is van die Koning van die Konings, dan kan net sy Wetboek, die Bybel, in my lewe geld. Hy sê in sy Woord dat 'n man en vrou slegs binne die huwelik aan mekaar mag behoort, anders word sy tempel verontreinig.

Al sou niemand op aarde weet wat ons vannag doen nie, Hy sien en Hy weet. Jy moet asseblief nooit weer so iets van my vra nie.

Ek bid al soveel maande dat jy ook Jesus sal aanneem as jou Verlosser. Ek het egter nog nooit die moed gehad om met jou daaroor te praat nie. Ek is bevrees dat voordat dit nie gebeur nie, jy nie regtig sal verstaan nie.

M: Jy is voorwaar 'n merkwaardige meisie, so anders as die ander wat ek geken het. Ek dink dit is hierdie iets anders wat my na jou getrek het. Ek beloof dat ons hierdie naweek meer oor dié dinge kan gesels.

 

AFDELING A

Skrifgedeeltes: Gen 39

1 Kor 10:1-4; Matt 6:13; Luk 22:46 en Jak 1:13-15.

____________________________________________________________

Watter indruk het Josef gehad van sy broers, wat ook tog Godsdienstige mense was?

Watter invloed kon hierdie voorbeeld dalk op hom gehad het?

Kyk Gen 37 : 4, 8, 11, 18-20, 26-28.

 

 

 

Watter invloed kon dit op Josef gehad het dat hy so ver van sy huis was en niemand van sy ouers of familie sou geweet het as hy maar toegee aan die versoeking nie (vers 1)?

 

 

 

Josef se voorspoed kon ook deel word van sy versoeking. Waar / onwaar. Hoekom? (vers 2, 5b)

 

 

 

Die feit dat hy oor alles aangestel was en baas was oor die huishouding, het dit nie vir hom ook toegang gegee tot Potifar se vrou is? (vers 4,9)

 

 

Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Is dit moontlik dat hierdie gawe van God ook deur die Duiwel misbruik kon word? Hoe ?

(vers 6,7)

 

 

 

 

Die oomblik van versoeking vir Josef (vers 7).

Watter invloed kon die volgende faktore op Josef gehad het?

Dat sy heel waarskynlik 'n mooi vrou was en hy 'n normale man.

Dat sy die aanleiding gegee het tot 'n onsedelike daad.

Dat sy 'n heidense vrou was wat niks verkeerd gesien het in so 'n verhouding nie.

Dat hulle alleen was waar niemand hulle gesien het nie (vers 11).

 

 

 

 

 

Wat in vers 10 het Josef se versoeking vir hom nog baie swaarder gemaak?

 

 

 

 

 

 

 

 

AFDELING B

WATTER FAKTORE HET HIERDIE JONGMAN LAAT WEIER IN DIE OOMBLIK VAN GEWELDIGE VERSOEKING

____________________________________________________________

Hoe sou jy sê, watter soort ouers het Josef gehad.

Watter invloed het dit op sy lewe gehad, dat sy vader nie toegelaat was om met 'n heidense vrou te trou, maar na Padan-Aram gestuur is, om 'n vrou te gaan haal uit die huis van sy moeder se broer?

Gen 28:2-7; Gen 30:22-24 en Gen 31.

 

 

 

 

 

 

Hoekom wou Josef nie so 'n kwaad teen sy heer doen nie? (vers 8 en 9)

 

 

 

 

Wat was Josef se belangrikste rede om nie toe te gee aan die versoeking nie? Gen 39:9. Vergelyk 2 Sam 12:7-9; Eks 20:14 en 1 Joh 5:3.

 

 

 

 

 

 

 

AFDELING C

WAT KAN ONS UIT DIE GEDEELTE EN OOK ANDER GEDEELTES LEER TEN OPSIGTE VAN VERSOEKINGS ?

____________________________________________________________

Wie is die oorsprong van versoekings?

Gen 39:9; Jak 1:13; 1 Tess 3:5 en 1 Pet 5:8.

 

 

Watter ander verse in die Bybel sou jy aanhaal om te bewys dat om aan versoekings toe te gee 'n sonde teen die naaste en veral ook 'n sonde teen God is?

Let daarop dat dit in die gedeelte gaan oor die versoeking ten opsigte van onreinheid. Daar is nog baie ander soorte versoekings.

 

 

 

 

Kan alle versoekings weerstaan word? Gen 39:8 en 1 Kor 10:13.

 

 

 

 

 

Sou Josef hierdie oorwinning ooit in sy eie krag kon behaal?

Hoe het hy dit reggekry? Gen 39:12; 1 Kor 10:13 en Fil 4:13.

 

 

 

 

 

Watter invloed sou jy sê het Josef se eerste weiering in vers 8 gehad op sy latere daaglikse versoeking? (vers 10)

 

 

Wat is die beste manier om versoekings te bestry? (vers 12)

Watter ander maniere is daar om van versoekings weg te vlug?

Luk 22:46; Jak 1:12 en Spreuke 28:13.

 

 

Kan die mens wat toegee aan versoekings ooit sê dat sy omstandighede vir hom te veel geword het en hy geen aandeel aan die sonde het nie?

Jak 1 : 13-15.

 

 

Wat was die kort termyn gevolge vir Josef toe hy geweier het om toe te gee aan die begeertes van Potifar se vrou? (vers 20)

Wat kan ons van die wêreld verwag as ons as Christene nie bereid is om saam te loop op die pad van die sonde nie?

 

 

 

 

 

Watter loon het Josef op die lang duur ontvang omdat hy bereid was om volhardend te stry teen die sonde en versoeking? (vers 23)

Vergelyk Jak 1:12.

 

 

 

 

 

 

 

Gesels oor Josef as 'n tipe van Christus.

'n slaaf se prys. Hoofstukke 42-44 word hy dan die verlosser van sy broers wat hom wou doodmaak.

 

 

 

 

 

Hoekom het Jesus so baie simpatie met ons in ons versoekings?

Luk 4 : 1-13 en Hebr 4:15.

 

 

 

 

 

 

As jongmense in onreinheid verval is dit net die meisie se skuld. Sy moet keer - bespreek.

Terug na Hoofblad