Man of Muis?
S jou s ...


As niemand wil luister nie ....
Oom Louis sal!


Jeugprogramme


Jeugpreke


Kampe


Die Boekrak


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


Bekendstelling


Skakels

   KAMPPROGRAM

Aanbiedings handleiding

IS JY DEEL VAN 'N HERLEWING?

Vertaal uit: 12 Great Retreat Ideas
Vertaal: Charl van Rensburg

ST 8 KATEGESE-KAMPDOEL VAN DIE KAMP

1.Om vriendskapbande tussen die jongmense te versterk deur gemeenskap, omgee en positiewe aktiwiteite.

2.Steek die jongmense se geloof in Jesus Christus aan die brand en vergroot die geloof - deur praatjies, kleingroepe en aktiewe leer- aanbidding.

WIE KAN / MOET Di KAMP BYWOON

Almal wat belangstel om 'n herlewing in hulle geestelike lewe te ervaar.
Die kamp werk die beste vir klein groepe (6 tot 24 jongmense)

TYDSDUUR

Om die beste resultate te bereik kan 'n 2 nag kamp gehou word.
Tog kan die doelwitte van die kamp bereik word met 'n nag en dag kamp.
Daarom doen ons die kamp van Vrydagoggend tot Saterdagaand laat. Slaap dus net Vrydagaand op Nevenberg terrein.

BENODIGHEDE OM SAAM TE NEEM

 • Slaapsak
 • Toiletwaarde
 • Bybel
 • Notaboek
 • Pen of potlood

NOODSAAKLIKE BESTANDDELE

 • 1 ontbyt (Saterdag) 2 middagetes (Vrydag en Saterdag) 2 aandetes (Vrydag en Saterdag).
 • Koek en koeldrank vir tee tye.
 • 5 nie-breekbare items per kleingroep (sokkies, balle, kussings ens.) Ons het 6 groepe.
 • Een boksie vuurhoutjies.
 • Blaaibord papier - 2 velle per groep en penne.
 • Gom en ou tydskrifte, skre en 'n kartonboks vir elke jongmens.
 • Die aandagtrekkers vir elke groep, 'n video kamera, TV en videomasjien.
 • Papier, pen en 3x5 kaartjies en 'n koevert vir elke jongmens.
 • Een kers en blaker.

KAMPINHOUD

V R Y D A G

09:00 - Vertrek vanaf kerk

10:00 - 13:00 - Ontspan en speel

13:00 - 14:00 - Middagete

14:00 - 14:30 - Opening

Vergader al die jongmense in die saal.
Gaan die kamprels en die ontspannings fasiliteite deur.
Stel dan die doel van die kamp:

 1. Om beter vriendskapverhoudinge te ontwikkel en reeds bestaandes te versterk binne die groep.
 2. Om te leer om mekaar beter te dien en meer te beteken vir mekaar.
 3. Om ons passie, liefde en diens aan Jesus te hernu.

14:30 - 15:30 - Groepsbou aktiwiteite (Bonding activities)

Verdeel die groep in kleingroepe met 'n volwassene in elke groep.
Laat die kinders dan die volgende aktiwiteite doen - laat 10-15 minute toe per aktiwiteit.

KNOPE:

 • Elke kleingroep vorm 'n sirkel.
 • Elke persoon gryp die regterhand van enige ander persoon in die sirkel - nie die persoon direk langs hom nie, doen dit met jou eie regterhand.
 • Doen dan dieselfde met die linkerhande.
 • Die taak wat die groep het is om los te kom, sonder om enige hande te los.
 • Om dit moeiliker te maak - s dat hulle glad nie mag praat nie.

GROEP-OERWOUD

 • Laat elke kleingroep weer 'n sirkel vorm.
 • Gee aan die volwasse leier in elke groep 5 nie-breekbare items.
 • Die leier gooi een van die voorwerpe na enige iemand in sy groep, nie die een langs hom nie.
 • Di persoon gooi dit weer na enige ander persoon in die groep, nie die een langs hom nie. Die proses hou aan, totdat elkeen in die groep, die voorwerp ten minste een keer hanteer het.
 • Dit is nou jou 'oerwoud'.
 • Die volwassene begin weer die proses met een voorwerp en as hulle een voorwerp goed kan hanteer sonder om hom te laat val, kan die volwassene al meer voorwerpe gelyk so laat rondgooi in sy groep - sonder dat hulle dit laat val.
 • Die groep hou aan om al vyf voorwerpe rond te gooi, sonder om dit te laat val, of totdat die aanbieder s, tyd is verby.

Debrief die twee aktiwiteite met 'n kort bespreking. Gebruik die volgende 4 vrae:

 1. Wie was die belangrikste persone in die los kom van die hande?
 2. Wat moes julle gedoen het om suksesvol die voorwerpe rond te gooi?
 3. Wat was die doel van die twee aktwiteite wat ons gedoen het?
 4. Wat leer die twee aktiwiteite ons van groepe?

15:30 - 16:00 - Omgee-tyd

Bring die hele groep weer bymekaar vir 'n lekker, lae-risiko omgee-tyd.
Gee aan een jongmens 'n boksie vuurhoutjies.
Hy moet 'n vuurhoutjie opsteek en die groep so veel as moontlik oor homself vertel voordat die vuurhoutjie sy vinger brand.
Elkeen kry so 'n beurt in die groep.
Kry iets om die gebrande vuurhoutjies in te gooi.

16:00-16:45 - 'n Deurmekaar skattejag

Verdeel in die kleingroepe.
Gee aan elke groep hierdie lys van betekenlose name:

 1. Free Willy Thin Fin Flicker
 2. Willy Wonka Zinger-Finger
 3. Long Fuzzy Wrapper
 4. Blue Dotted Hook and Hanger
 5. Round Nose Zipper Zapper
 6. Whatchamacallit
 7. Dino Dingalong
 8. Big Red Do Hicky
 9. A Small Fuzz-Waz
 10. A Knee Slapper

Gee hulle 15 minute om 'n voorwerp te vind wat hulle dink by di naam pas.
Wanneer almal weer vergader is, laat elke groep hulle voorwerp deel met die hele groep.
Hierdie is 'n lekker en 'n aktiewe groepsbou skatejag.

16:45 - 18:00 - Klub-tyd 1

Hierdie hoof leer-tyd bestaan uit saamsing, 'n boodskap, kleingroepe besprekings en 'n groep projek.
Begin deur saam te sing vir 5-7 minute.
Deel dan die volgende boodskap:

TEMA: Belangrike mense

Opening: Deel met hulle iemand wat 'n belangrike invloed in my eie lewe gehad het, dit hoef nie 'n geestelike invloed te wees nie (afrigter, 'n vriend of 'n onnie). Deel een so 'n ontmoeting met daardie persoon wat 'n groot invloed in my lewe gehad het. Fokus op een ontmoeting. Wees spesifiek en gebruik humor as jy kan.

Liggaam: Kies 'n Bybelgedeelte wat wys hoe iemand, iemand anders se lewe benvloed het, bv:
Saggeus en Jesus
- Lukas 19:1-6
Andreas se bekendstelling van Petrus aan Jesus
- Joh 1:40-42
Barnabas wat Paulus bring van Tarsus na Antiogi
- Hand 11:25-26

Vertel die verhaal in jou eie woorde en illustreer waar moontlik met stories en persoonlike voorbeelde.

Afsluiting: Deel nou met die groep iemand wat 'n impak gehad het om my geestelike ontwikkeling. Fokus weer op een spesifieke geleentheid.
Sluit af deur te s:
"God plaas spesifieke mense in ons lewens, om ons te benvloed. Ek wil nou h dat jy in jou kleingroep vir die ander sal vertel van so 'n persoon wat jou lewe benvloed het en hoe."

Die groep verdeel in kleingroepe en die volwassene in elke groep begin.

Wanneer die bespreking klaar is - gee aan elke groep 'n blaaibordpapier en penne. Laat elke groep 'n plakaat maak van al die mense wat 'n invloed in hulle lewens gemaak het. Wanneer al die groepe klaar is - kan hulle in die groot groep hulle plakate met mekaar deel.

18:00 - 18:30 - Maak soos jy wil-tyd

18:30 - 19:30 - Aandete

19:30 - Ons praat oor alles en nog wat

 • Kyk video: You can have a dream (van Duffy Robbins)
  I want us to understand from God's Word that we are not called to look at this dream, we are not called to long for this dream, we are called to live the dream. A powerful Christian message for young people.

 • Kleingroep-videos
  Elke kleingroep kry een van die TensionGetters - 'n gevallestudie. Elke groep moet 'n eie video, ontwikkel, oefen en opneem (deur myself), waarin hulle die TensionGetter as begin gebruik. Wanneer almal se videos klaar is, bring die groep bymekaar en wys die videos vir die hele groep.

TensionGetter 1

Na wie kan jy gaan?

Julie het baie alleen gevoel. Sy was besig om 'n groot prbleem te hanteer en het raad van 'n volwassene nodig gehad. Daar was niemand naby aan haar wat na haar sou luister nie, niemand om haar te help met haar probleem nie. Haar maag was seer van spanning. Sy wou met haar ma praat, maar haar ma het haar eie kommer gehad met haar egskeiding en die nuwe werk. Dit het vir haar onmoontlik gelyk om die probleem self te hanteer. Sy wens sy kon iemand kry wat genoeg vir haar sou omgee om na haar te luister.

*Hoe voel jy oor so 'n situasie?
*Wat is die hoof probleem in die situasie?
*Wat moet gedoen word aan die situasie?

Bybelverwysings:
Gen 43:30
Rom 12:15
Job 2:11
Gal 6:2
Matt 26:36-45
Openb 21:4

TensionGetter 2

'n Skool aand se geheime ontmoeting

Liesel se ma sal haar nie toelaat om die kar te gebruik vir sosiale funksies op skool aande nie. As sy die kar wil gebruik om biblioteek toe te gaan, of kerk jeugaksies of iets by die skool - dan is dit geen probleem nie. Maar vir suiwer sosiale geleenthede het Liesel se ma dit baie duidelik gemaak dat die kar buite perke is.

Vanaand sal Kevin by die verjaarsdag party van Karin wees. Liesel wag al lank vir 'n geleentheid om Kevin te ontmoet, en uiteindelik sal sy nou die geleentheid kry ... maar sy het een probleem. Sy het geen manier om by Karin se huis te kom nie, want dit is 'n skool aand. Karin s, Liesel kan maklik die kar kry deur vir haar ma te s, sy gaan biblioteek toe. Liesel stem saam. Oppad na Karin se huis, stop Liesel by die biblioteek om 'n boek uit te neem. Nou voel sy dat sy nie 'n leuen vertel het nie, aangesien sy wel by die biblioteek gestop het.

 • Was Liesel se ma onredelik?
 • As jou ouers onredelike eise stel, is dit reg om hulle te verontagsaam?
 • Het Liesel regtig gejok?
 • Het Karin enige iets verkeerd gedoen?
 • As Liesel vir jou sou gevra het, wat sy moes doen, wat sou jou antwoord gewees het?

Bybelverwysings:
Lev 19:3
Spr 1:8-18
1 Sam 3:12-13
2 Kor 12:14
Ps 1:1-2
Efes 6:1-4
Ps 37:4-5

TensionGetter 3

Die Eensame ("Loner")

Koos was nie stupid nie. Hy het geweet wat almal van hom dink. Die spiel het ook nie gelieg nie - Koos was nie baie aantreklik nie. Ha, dit was 'n grap - hy het eenvoudig 'weird' gelyk. Almal het hom gespot en getreg. Hy wens hy kon s: "Wel, ek mag snaaks lyk, maar ten minste kry ek ses A's" of "Gaan voort, moenie met my vriende maak nie. Ek sal my Porsch by myself bestuur". Maar Koos se ouers het nie baie geld gehad nie, en sy punte was maar heel gemiddeld gewees. Koos was maar jou gewone niemand-wil-naby-jou-wees-seun tipe ou gewees. Hy was alleen. Al was Koos wou gehad het was vriende. Dit was nie te veel gevra nie, was dit? Koos was baie alleen - en aangesien jy in sy Aardrykskunde klas is, en aangesien jy die enigste een in jou klas is wat optree, asof hy bestaan - kom hy na jou vir raad.

* Wat is Koos se opsies?
* Wat sou jy hom aanraai om te doen? Hoekom?

Bybelverwysings:
Matt 5:46
Joh 13:34
Matt 19:19
Fil 2:3-4
Matt 22:39
Jak 1:9

TensionGetter 4

Negatiewe uitkyk

Elke keer as ek iets verkeerd doen, dan herinner my ouers my aan al die dinge wat ek die afgelope twee jaar verkeerd gedoen het. Hulle vergeet nooit en hulle vergeef selde. Hulle fokus altyd op die negatiewe. Ek kan alles doen wat ek veronderstel is om te doen, vir drie weke in 'n ry, en dan s hulle nooit ?n woord, maar maak een fout en ek hoor nooit die einde daarvan nie. Ek dink nie hulle het al ooit 'n positiewe ding vir my ges nie. Dit maak nie saak wat ek doen nie - hulle sal nooit tevrede wees nie.

Amanda (14)

Hoe voel jy oor Amanda se stelling?

 • Stem baie saam
 • Stem saam
 • Neutraal
 • Verskil
 • Verskil baie

* As jy saamstem, wat sou jy byvoeg by die stelling bo?
* As jy verskil / nie saam stem nie, hoekom?

Bybelverwysing:
Efes 6:4
Hebr 8:12
Kol 3:21

TensionGetter 5

Die einde van 'n toekoms

Die "brekers". Dis wat almal hulle in die skool genoem het. Barry, Brad, Aaron, Jim en Ken, was almal in matriek. Hulle bydrae tot die eerste rugbyspan, om die Direkteurs trofe te wen, was onmisbaar - en almal het verwag dat hulle sou wen, al was dit die begin van die seisoen. Hoewel Barry se ouers alkoholiste was - was hy 'n B-gemiddelde student en 'n puik rugbyspeler. Verskeie universiteite het hom sportbeurse aangebied. Sy ouers was werkloos, maar hy sou 100% met beurse kon studeer.

Hoewel Brad deel van die "brekers" was, was hy totaal verskillend van hulle. Hy het nie gedrink of party nie. Hy was 'n toegewyde Christen en het die respek van die res van die ouens gehad. Die Dinsdag voor die eerste wedstryd vand ie seisoen het die "brekers" besluit om 'n geheime drinkparty te h, vir die komende seisoen. Almal, behalwe Brad natuurlik. Hulle het geweet Brad sou nie drink nie, maar hy sou hulle alibi wees. Hulle ouers het Brad vertrou en as hulle sou s hulle is saam met Brad - dan is geen vrae gevra nie. Brad was nie vir die idee nie, maar hy het ges hy sal saam speel as hulle hom laat bestuur. Hulle het nee ges. Hulle het te veel respek vir Brad en wou nie h hy moes hulle dronk sien nie. Brad s toe hy sal "cover" maar hy hou nie van die idee nie.

Oppad huistoe is Barry se kar deur die polisie voorgekeer, na die party. Almal is na die polisiestasie geneem en hulle ouers is gebel. Die afrigter het gehoor en almal ook uit die eerste span geskop.Barry se toekoms was aan skerwe. Die universiteite wat hom beurse aangebied het, het dit teruggetrek. Hy het depressief geraak en elke naweek begin drink. Sy punte het geval en uiteindelik is hy uit die skool. Hy het 'n alkoholis geword net soos sy ouers.

Brad is universiteit toe - maar hy was nooit weer dieselfde nie. Hy het homself blameer vir Barry se een nag drink. Hy is uit die kerk uit en het 'n baie alleen mens geword.

 • Wie is die meeste verantwoordelik vir Barry se alkoholisme?
 • Rangskik die seuns se name in volgorde van minste verantwoordelik: Barry, Brad, Barry se ouers, die rugby afrigter
 • Gee 'n rede vir elkeen se posisie hierbo - soos julle hulle rangskik.

Bybelverwysings:
Ps 37:25
Matt 18:6
Spr 20:1
Rom 2:9
Matt 5:13
Gal 5:21

S A T E R D A G

07:00 - Opstaan

07:30 - 08:00 - Ontbyt

08:00 - 08:45 - Omgee-tyd

Gee die jongmense 10-15 minute om 'n voorwerp te vind wat sy huidige verhouding met Jesus illustreer.
Wanneer almal terug is, gee elkeen kans om die groep te vertel wat sy voorwerp illustreer en wat dit beteken vir die hele groep.
Hierdie aktiwiteit sal die jongmense help om te fokus op hulle verhouding met God.

08:45 - 10:00 - Klub-tyd 2

Begin deur saam te sing vir 5-7 minute

TEMA: Belangrike gebeurtenisse

Opening: Deel uit my eie lewe 'n belangrike gebeurtenis - krieketspan, uitgevang waar ek verkeerd doen, trek na 'n nuwe dorp - enige iets wat 'n belangrike invloed op my lew egehad het - nie noodwendig 'n geestelike geleentheid nie - iets wat my karakter help vorm het. Fokus op die gebeurtenis. Wees spesifiek. Gebruik humor waar moontlik.

Liggaam: Kies 'n Bybelse storie wat 'n waterskeiding gebeurtenis was in die lewe van 'n Bybelfiguur.
Bv: Petrus en die groot visvangs
Joh 21
Die apostels en die stil maak van die see
Luk 8
Die vrou by die put
Joh 8

Vertel die storie in my eie woorde, illustreer met stories en persoonlike voorbeelde.

Slot: Deel met die groep 'n gebeurtenis wat 'n groot impak op my geestelike verhouding met Jesus gehad het (bv. 'N kamp, 'n sendingtoer, 'n verhoorde gebed) Wees weer spesifiek. Fokus op een spesifieke gebeurtenis. Sluit deur die volgende te s: "Die baie situasies in ons lewens help ons vorm tot wie ons is. Ek wil nou h dat julle in julle klein groepe so 'n geleentheid met die groep moet deel wat jou lewe benvloed het".

Verdeel in kleingroepe. Laat elke groeplid ten minste een so 'n belangrike gebeurtenis in sy/haar lewe deel.
Wanneer die bespreking klaar is - gee elke groep 'n blaaibordpapier en penne. Laat elke groep 'n plakaat maak wat die belangrike momente in hulle lewens uitbeeld. Dit moet 'n versameling van individuele prente wees, op een papier.
Vergader in die groot groep en laat elke groep hulle plakaat met die ander deel.

10:00 - 11:00 - Omgee-tyd

Gee vir elke jongmens 'n kortonboks, gom en 'n klomp ou tydskrifte.
Gee elkeen 15-20 minute om die boks te versier.
Op die buitekant moet hulle woorde en prente plak wat uitbeeld "die ek wat almal sien". In die binnekant, moet hulle woorde, prente plak wat die "ware ek" uitbeeld.
As almal klaar is - gaan in kleingroepe.
Laat elkeen sy boks in die kleingroep deel met die maats.

11:00 - 11:45 - Groepaktiwiteit

Di aktiwiteit benodig groepwerk en kordinering.
Verdeel in groepe van 7-8 in 'n span (gemeng)
Kry 'n moeilik obstruksie waaroor hulle moet kom.
Gee die volgende instruksies:
Julle taak, as 'n span is om mekaar oor die muur te help so vinnig as julle kan. Die span wat almal aan die ander kant kry, veilig, die vinnigste - is die wenner. O,ja - elkeen van julle het 'n fisiese gebrek, en dit sal die taak nog moeiliker maak - en dit sal jou dwing op om jou maats te vertrou en so sal julle die opdrag kan uitvoer.

Gebrekke:

 • Blindheid (blinddoek een lid)
 • Doofheid (spanlede mag net handgebare gebruik om met die lid te kommunikeer)
 • Stomheid (gee 'n pen en papier vir die lid)
 • Regter been afgesit
 • Parapleeg (kan net arms gebruik)
 • Linker arm afgesit
 • Een 100% gesonde persoon

Ons kan 'n kenteken aan die gebrek bind (bv piesang) sodat almal kan sien watter gebrek daardie persoon het. Elke span word ge"time" en die horlosie hou nie op voordat almal nie veilig is nie. Die vinnigste span is die wenner.
Neem dit op video.

Debriefing:
Kry die groep bymekaar en vra die volgende vrae:

 • Wat het julle deur hierdie spel geleer?
 • Het julle meer verstaan vir mense met 'n gebrek en dit wat hulle moet deurgaan? Indien wel, hoekom?
 • Wat kan ons leer vand ie liggaam van Christus (die kerk) deur hierdie spel?

11:45 - 13:00 - Aanmoediging tyd - Karakter sterkpunte

Verdeel die groep in 2 of 3 persone.
Gee 'n 3x5 en 'n potlood vir elke paar. Hulle moet dan 'n karakter eienskap (sterke) van elkeen in die groep skryf. Hulle moet ten minste 3 sterkpunte van elkeen ind ie groep skryf. Laat 15-20 minute toe.
Almal klaar - vergader in groot groep - laat elke paar alles deel met die hele groep.

13:00 -14:00 - Middag-ete

14:00 - 15:15 Klub-tyd 3

Begin deur saam te sing 5-7 minute.
Deel dan die volgende boodskap:

TEMA: Die geloofs-reis

Opening: Deel met die groep 'n storie uit my eie lewe toe ek ?n maat verraai het, en 'n maat my verraai het. Wees spesifiek. Teken 'n duidelik prent vir die jongmense. Vertel ook van die emosie en die seer wat ek in daardie tyd gevoel en beleef het. Gebruik humor waar moontlik.

Liggaam: Vertel die jongmense dat al wil ons nie - verraai ons tog baie keer ons vriende. Soms verraai ons selfs ons vriend Jesus, deur ons dade. Hervertel Petrus se verraad en ontkenning van Jesus in Mark 14:66-72.
Gebruik jou eie woorde. Maak die storie lewendig met illustrasies of persoonlike ervarings.

Slot: Vertel my eie persoonlike geloofsreis. Deel met hulle my suksesse, worstelinge en mislukkings. Wees spesifiek. Vat saam deur te s:
"Elkeen van ons verhoudings met Christus het hoogtepunte en laagtepunte. In julle kleingroepe wil ek h dat jy jou eie geloofsreis met die ander deel."

Verdeel in kleingroepe. Gee elkeen geleentheid om sy geloofsreis te deel.

Wanneer kleingroepe klaar is - gee aan elke groepslid 'n potlood en papier. Laat elkeen 'n gebed tot God skryf, waarin hy Hom vra om al die struikelblokke wat sy geestelike groei blokkeer, uit die weg te neem.
Die jongmense moet di gebed in hulle Bybels bre as 'n herinnering dat God hulle wil help om oor die voorwerpe te kom.

15:15 - 18:00 - Maak soos jy lus het en pak in

18:00 - 19:30 - Formele ete (geslagte omgeruil)

19:30 - 20:30 - Lofprysing en Omgee-tyd

Hier word lofprysing gedoen vir 20 minute. Dit gaan oor in aanbidding.

Nou is die groep reg vir 'n dieper omgee vir mekaar.
In die donker vertrek, die hele groep sit op die grond - plaas 'n kers wat brand voor een van die groeplede. Die res vand ie groep "affirm" die jongmens deur 'n sterk karaktertrek wat hulle waargeneem het, weer te gee of om te s wat hulle van die jongmens hou of watter kwailteit van daardie jongmense hulle waardeer.
Die kers beweeg in die rondte - totdat elkeen 'n beurt gehad het om so "versterk" te word. Leiers word ingesluit.
Hierdie kan dalk vir party 'n emosionele tyd wees.

Almal staan vir 'n groepdrukkie.

20:45 - Vertrek huis toe

Groep gaan saam kerk toe Sondagoggend om 08:00

Terug na inhoudsopgawe