Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

Jeugprogramme

GRAAD 4-6
PROGRAM VIR VRYDAG 11 FEBRUARIE 2000

MY PLEK BY DIE JEUGAKSIE


VERWELKOM ELKEEN PERSOONLIK

Vertel so iets van alles wat gaan gebeur. Tref admin reëlings en lyk BAIE opgewonde oor vandag se program. Wees baie eerlik en opreg.


LIGGAAM BALLON-BARS

Begin die gesprek oor die liggaam van Christus en die geestelike gawes, dat elkeen 'n rol het om te speel. Gee vir elkeen in die geheim en sonder voorkeur 'n rol om te speel van die lys van ledemate van 'n liggaam.

* regter hand lig jul hande en waai daarmee.

* linker hand lig jul han en waai daarmee.

* regter voet spring op die een been

* linker voet spring op die en been

* Monde gil

* Agter stewe doen die "twist"

Wanneer die teken gegee word, moet elke kind die beweging doen wat aan hom toegewys is. So moet hulle dan mekaar trek, sonder om 'n woord te sê en dan 'n liggaam met 6 dele vorm. Elke liggaam moet een van die ses dele bevat.

Wanneer hulle 'n liggaam is, moet die twee voete een hand dra tot by aanbieder, wat dan vir die hand 'n balon gee. Die hand, steeds deur die voete gedra, neem die balon na die liggaam terug, waar die mond dit moet opblaas met die hulp van die twee hande. Die hande knoop die balon, nadat die mond dit opgeblaas het, en plaas dit op 'n stoel. Die agterstewe gaan sit dan op die balon en bars dit so. Die span wat eerste die balon bars is die wenners.

So verduidlelik ons dan vir hulle hoe belangrik is dit dat hulle as span saamwerk, gereeld moet kom, sodat ons suksesvol kan wees en dat ons alleen iets kan bereik as daar samewerking is.

LIGGAAM POSTER

Om die kinders te help om kerk as liggaam van Christus te visualiseer, lees 1 Kor 12 en plaas dan 'n groot karton in die vorm van 'n mens se liggaam op die grond, sonder die kop.

Gee vir elke kind 'n veltpen,

Sê hulle moet 'n liggaamsdeel kies wat hulle voel, hulself verteenwoordig.

Laat hulle hul naam op daardie liggaamsdeel skryf.

Nadat almal klaar is kan hulle vir die groep verduidelik hoekom hulle daardie liggaamsdeel gekies het, en waarom hulle dit wil wees.

Plaas dan die liggaam op teen die muur.


LIGGAAM LEGKAART

Die doel is om die kinders te laat sien dat hulle 'n belangrike deel is van die liggaam van Christus.

Vergroot 'n foto van die kerk en plak dit op karton. Sny dit in legkaart stukke en laat elke kind 'n stuk neem. Dan moet hulle die kerk bou.

Vertel dan vir hulle dat elkeen belangrik is, vir die liggaam.


KOOL-AID KOINONIA (GEMEENSKAP)

Doel: Om vir elke kind te wys dat elkeen is belangrik vir die liggaam van Christus.

Maak groepe van drie elk.

Nr 1 bedek sy neus (wasgoedpen) en bind sy hande agter sy rug vas.

Nr 2 Blinddoek , bedek mond en maak hande agter rug vas.

Nr 3 Blinddoek en bedek neus en mond.

Plaas 3 glas voor elke groep op die tafel.

Glas 1 het Kool-aid in.

Glas 2 het gekleurde water in wat lyk soos die Kool-aid

Glas 3 'n leë glas

Die is dat die drie lede sal saamwerk om die volgende te bereik:

  1. Besluit watter glas het die Kool-aid in.
  2. Gooi die Kool-aid in die leë glas.
  3. Laat Nr 1 die Kool-aid drink.

Aangesien Nr 1 die enigste een is wat kan praat, moet hy die instruksies aan die ander twee lede gee.

Net Nr 2 kan ruik, watter glas het Kool-aid, dus moet sy aandui watter glas dit is.

Nr 3 is die enigste een met hande, daarom moet sy die Kool-aid skink en bedien.

Laat hulle dit om die beurt doen en kyk watter groep kan dit die vinnigste doen.

Terug na Hoofblad