&nbps;

  

Kampprogram vir ‘n naweekkamp

EK HET ‘N NUWE GESINDHEID

 

Boek: Great Retreats for Youth Groups deur Chris Cannon.

Vertaal : Ds Charl van Rensburg

DIE DOEL VAN DIE KAMP

Jong gelowiges en ander jongmense wat geïnteresseerd is in die Christelike geloof sal sien en beleef hoe God kan en hoe Hy hulle gesindhede wil verander, ten opsigte van sekere belangrike sake in die Christelike lewe.

WIE MOET/MAG DIE KAMP BYWOON?

Alle jong gelowiges en selfs dié jongmense wat nog nie ‘n oorgawe vir Jesus Christus gemaak het nie, maar wat wel belangstelling toon. Hulle moet almal aangemoedig word om die kamp by te woon.

Die jongmense moet aangemoedig word om ‘n maat van dieselfde geslag saam te bring vir ondersteuning en om mekaar aan te moedig op die kamp.

KAMPTERREIN

Die kamp is nie beperk tot ‘n spesifieke getal jongmense nie. Die kamp is geslaagd aangebied met 45 jongmense. Die terrein moet dus net gemaklik wees vir die grote van die groep.

TYDSDUUR VAN DIE KAMP

Die kamp begin Vrydagaand en eindig Sondagmiddag.

Die kamp kan natuurlik vroeër begin en later eindig, maar die geskrewe program maak voorsiening vir ‘n Vrydagaand.

Die kampprogram kan wonderlik gebruik word, oor ‘n naweek waar die jongmense Vrydagaand eers atletiekbyeenkoms gehad het en die kampgroep moet later vertrek.

WAT SAAMGENEEM MOET WORD

Slaapsak, toiletgoed, Bybel, notaboek, pen. Klere wat kan vuil word.

BENODIGDHEDE VIR DIE AANBIEDING VAN DIE KAMP

* Resepte-kaarte (een per persoon) of 3x5 kaartjies

* Video’s: 1. "Razor’s edge" (Bybelmedia) Dit kan dit per pos bestel word, of aangekoop word teen omtrent R70.

2. "God Views" van Curt Cloninger (Verkrygbaar by Youth Spesialties South Africa - Posbus 193 Wellington 7654, tel: (021) 873-3792. Kostes is R90 )

* TV monitor en videomasjien

* Etes (Twee ontbyt, een middagete, een aandete en ‘n ligte aandete)

* Verversings

* ‘n Sleutel vir elke jongmens of die Algemene Jeugkommissie se kaartjie oor reinheid voor die huwelik

* Videobande met seksueel suggestiewe televisie advertensies

* Seksueel suggestiewe tydskrif advertensies

* Velle papier vir gebruik by Bybelstudie 2

* Bord speletjies

* Baie georganiseerde speletjies

KAMPPROGRAM

Vrydag

[NB: Die jongmense moet aandete by die huis eet, voordat hulle by die kerk kom]

18:00 Versamel by kerk

20:00 Arriveer by kampterrein, pak af en skrop nes

21:00 Opening-sessie

ADie resep van die lewe@

22:00 Verversings

22:30 Kyk video

23:30 Bespreek die video

24:00 Bed toe

00:30 Ligte uit

SATERDAG

07:30 Wakker word

08:00 Ontbyt

08:45 Stiltetyd

09:00 Sessie 1:

‘n Nuwe gesindheid teenoor Myself, My gesin en My vriende

11:00 Persoonlike oordink tyd

11:05 Deel met groep

11:20 Gebed

11:30 Eie tyd

12:30 Middagete

13:30 Georganiseerde speel

16:00 Eie tyd

18:00 Aandete

19:00 Ons dink weer na en ons deel met mekaar

19:15 Lofprysing

19:30 Sessie 2:

‘n Nuwe gesindheid teenoor

seks, liefde en uitgaan.

20:40 Persoonlike oordink tyd

20:45 Groepsgesprek en vrae

21:30 Gebed

22:00 Speletjies

23:30 Bed toe

24:00 Ligte uit

SONDAG

07:30 Opstaan

8:30 Ontbyt

09:15 Stiltetyd

09:30 Sessie 3:

‘n Nuwe gesindheid teenoor God, die Bybel en die Kerk

10:55 Persoonlike oordink tyd

11:00 Gebed

12:00 Oppak en inpak

13:00 Kom terug na kerk

DIE KAMP INHOUD

VRYDAG

21:00 - 22:00 OPENING SESSIE: DIE RESEP VIR DIE LEWE

Hierdie is ‘n oefening waarin die jongmense uitgedaag word om na te dink oor dit wat

regtig belangrik is in die lewe.

Daar kan met 10-15 minute lofprysing begin word.

Begin deur ‘n resep uit ‘n resepteboek voor te lees, ook die hoeveelhede, byvoorbeeld: 2 koppies melk, 3 eetlepel bakpoeier ens.

Wanneer jy die resep klaar gelees het, deel ‘n pen en ‘n 3x5 kaartjie vir elke jongmens uit.

Vra hulle om hulle eie AResep van die Lewe@ te skep, en dit moet insluit: proporsioneel die bestanddele wat hulle voel belangrik is om ‘n wonderlike lewe te hê.

Gee hulle 20-30 minute om na te dink en hulle resep te skryf.

Wanneer almal klaar is gee elkeen geleentheid om sy resep vir die groep voor te lees. (Net soos enige goeie resep, kan hulle dit verander as hulle wil)

22:00 - 22:20 VERVERSINGS

Die jongmense kry iets om te eet. Hulle behoort al honger te wees, en daarom moet hulle iets kry om te eet, net voordat hulle die video begin kyk.

22:20 - 23:30 VIDEO

Ons beveel aan dat jy ‘n Christelike video nou vertoon. ‘n Video wat die storie vertel van iemand wat ongelowig was en dan tot bekering gekom het, sal ‘n goeie keuse wees, veral in die lig van die res van die kamp se program.

‘n Goeie keuse sou wees: "Razor’s edge" (Bybelmedia) Die video is 63 minute lank. Die kommentaar oor die video is as volg:

Richard Williamson leef op die rand van die lewe, waar dwelms, alkohol en misdaad sy gunsteling tydverdryf was. Eers nadat hy die waarheid van God se Woord, en die geheim van die ARazor=s edge@ ontdek het - leer hy wat ware vryheid alles behels.

23:30 - 24:00 BESPREKING

Nadat die video klaar gekyk is, stel aan die groep die volgende vrae.

AWat was die beste of lekkerste deel van die video vir jou?@

AKon jy iets van jouself identifiseer met die hoof karakter?@

AKen jy Christene wat soos die ander karakters in die video optree?@

AHoe voel jy of wat dink jy as ander Christene dink hulle het die reg om sonde te doen, want hulle is mos vergewe@

ADink jy die hoof karakter gaan ‘n Christen bly?"

SATERDAG

09:00 - 09:30 STILTETYD

Die jongmense moet Ps 51 en Fil 2 persoonlik deurlees. Daarna moet elkeen ‘n kort paragraaf opsomming van twee gedeeltes skryf.

As hulle die twee paragrawe klaar geskryf het, moet hulle die volgende vrae beantwoord op die uitdeelstuk.

09:30 - 11:00 BYBELSTUDIE 1:

‘N NUWE GESINDHEID TEENOOR MYSELF, MY FAMILIE EN MY VRIENDE

Deel 1: ‘n Nuwe gesindheid teenoor myself

Begin deur die video God Views te wys. In dié video beeld Curt Cloninger sewe van die mees algemene wanvoorstellings van God uit.

Nadat die video vertoon is, stel die volgende vraag:

Hoeveel van julle kon met een of meer as een van die sieninge van God identifiseer?

Kom ons noem nog ander wanvoorstellings van God, waarvan julle weet?

Nadat ‘n paar van die jongmense hulle opinie gelig het oor die twee vrae, lees dan vir hulle 2 Kor 5:17 en Efesiërs 6:17a. (Doen dit verkieslik direk uit die Bybel)

2 Kor 5:17 : Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.

Efes 6:17 : Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

Nadat die twee verse gelees is, moet die volgende beklemtoon word:

AAs nuwe skepsels het ons ‘n nuwe perspektief en ‘n nuwe uitkyk op baie van die lewenssake, anders as ons siening van vroeër.@

Hierdie is die hele fondament van die hele kamp:

God het ons ‘n nuwe mens gemaak en daarom het ek ‘n nuwe gesindheid

Gee volgende vir elke jongmens ‘n potlood/pen en ‘n stuk papier.

Hulle moet die volgende twee vrae op die papier antwoord:

* Hoe het jy oor jouself gedink, voordat jy ‘n Christen geword het?

* Hoe het jy vroeër jou identiteit bepaal (bv, deur jou vriende, jou klere, jou sport, jou kêrel of meisie)?

Wanneer almal klaar is, gee geleentheid vir hulle wat wil om met die groep te deel wat hulle geskryf het (laat 5-8 minute toe).

Wanneer die groepsgesprek klaar is, wys op die ooreenkomste tussen hulle wat gedeel het - nl. Die meeste het hulle identiteit gevind in dit wat hulle gedoen het.

Wys nou vir hulle dat ons identiteit as Christene vind ons in die volgende:

Jesus Christus

Kol 3:3 : Awant julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God@.

Jesus Christus se dood

Gal 2:20 : Aen nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.

Jesus Christus se opstanding

Rom 6:4 : Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei.

Die verskil tussen ‘n Christen (gelowige) en ‘n nie-Christen (ongelowige) is dit:

As ‘n ongelowige het ons, ons identiteit en ons selfbeeld gevind in dit wat ons gedoen het;

as gelowige vind ons, ons identiteit en ons selfbeeld in dit wat Hy gedoen het.

Vra die jongmense:

Noem een of twee goed van jou selfbeeld wat verander het, vandat jy ‘n Christen geword het?

Laat ‘n paar vrywilligers toe om hulle antwoorde hardop met die groep te deel.

Nadat ‘n paar jongmense hardop gedeel het, lees Ps 139:14 voor.

Psalm 139:14 : AEk wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker:

Vra die jongmense:

Noudat ons weet dat God ons sien as wonderlik, hoe gaan dit ons help om ‘n goddelike selfbeeld te ontwikkel?

Laat hulle hul antwoorde hardop in die grootgroep deel.

Verdeel die groot groep in kleingroepe met ‘n volwasse raadgewer in elke groep.

Hulle moet die volgende vraag in die kleingroep antwoord:

Hoe wil God hê moet jy jouself sien?

Deel 2: ‘n Nuwe gesindheid teenoor my familie

Begin die gedeelte deur te wys hoe die media (televisie, films en tydskrifte) die ouer-kind verhoudings uitbeeld.

Is die tieners gewoonlik gehoorsaam in hierdie tonele, en respekteer hulle hul ouers?

Nee, gee spesifieke detail.

Wys op die drie leuens wat die media ons vertel:

Ouers moet gehoorsaam word, solank die tiener lus is daarvoor.

Tiener het gelyke regte en voorregte, net soos hulle ouers. Ouers het nie meer regte of voorregte nie.

Ouers verstaan tieners glad nie.

Lees Eksodus 20:12.

Eks 20:12 : AEer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee@

Verduidelik dat Aeer@ beteken respek vir ouers.

Vra die jongmense:

Op ‘n skaal van 1 tot 10. Waar 10 die meeste is en 1 die minste - hoe baie respekteer jy jou ouers?

Wat kan jy in die komende week doen om jou ouers te eer?

Laat elke jongmens ‘n maat kry, wat hom die volgende week sal ondertseun om die planne deur te voer, om sy ouers te respekteer.

 

Deel 3: ‘n Nuwe gesindheid teenoor my vriende

Laat die jongmense met waar of vals antwoord op elkeen van die volgende stellings wat jy voorlees:

1. Ek stel my vriende se belange (behoeftes) voor my eie belange.

2. Ek is eerder bereid om te luister as om te praat.

3. Ek het vriende met wie ek niks in gemeen het nie.

4. Ek doen moeite om gereeld na iemand uit te reik wat net ‘n woord van bemoediging of aanmoediging nodig het.

5. Ek hou daarvan dat sake verloop soos ek dit wil hê, as ek saam met my vriende is.

6. My gevoelens word selde of ooit deur my vriende seergemaak.

Wys die jongmense daarop dat baie jongmense die gesindheid het van: AWat gaan ek daaruit kry@. So benader baie jongmense ook hulle vriende. Is dit ‘n Bybelse gesindheid teenoor vriendskap?

Lees nou Joh 5:13 en Fil 2:1-5 voor.

Joh 5:13: ADie man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was.

Fil 2:1-5: AAangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewingC 2 maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. 3 Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4 Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. 5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: A

Vra die jongmense:

Hoe verskil die gelese verse van die wêreld se siening van vriendskap?

Wat kan jy volgende week doen om ander belangriker as jouself te ag, en om jou lewe te gee vir jou vriende?

Moedig die jongmense aan dat sy maat hom sal help om die genoemde planne deur te voer.

11:00 - 11:05 PERSOONLIKE OORDINK TYD

Gee 5 minute aan die einde van die sessie sodat elke jongmens enige gedagtes of gevoelens kan neerskryf, van hoe God hom dalk aangeraak of aangespreek het, of dat God dalk vir hom iets in sy eie lewe gewys het in hierdie sessie.

11:05 - 11:20 GROEPSBESPREKING

Vra die jongmense of hulle nie in die groot groep wil deel watter verandering in hulle lewe gebeur met die sessie.

Vra of daar enige sake is wat onduidelik is, en wat verhelder moet word.

Vra of daar iemand is wat ‘n spesifieke situasie tuis beleef, waarna hy moet terug gaan na die kamp, wat hy dalk met die groep wil deel.

Moedig die jongmense aan om mekaar te help en om met mekaar te praat en dalk selfs mekaar se probleme op te los.

11:20 - 11:30 GEBED

Kies ‘n jongmens om voor te gaan in gebed. Kies die persoon voor die tyd. Vra die jongmens om die aangesig van God te soek veral in die lig van dit alles wat genoem is tydens die groepsbespreking.

13:30 - 16:00 GEORGANISEERDE SPEEL

Beplan spesifieke aktiwiteite vir hierdie tyd.

Sluit ‘n verskeidenheid in: span sport, pret ens.

16:00 - 17:00 EIE TYD

Hier kan die jongmense doen net wat hulle wil. Dit is hulle tyd.

19:30 - 20:40 SESSIE 2:

‘N NUWE GESINDHEID TEENOOR SEKS, LIEFDE EN UITGAAN

[Opmerking: Laat genoeg tyd gedurende die sessie vir vrae oor seksuele standaarde, mastrubasie en ander sake. Wees voorbereid om die vrae te antwoord of om direk oor die genoemde saak te onderrig. Omrede dit ‘n sensitiewe saak is, moet jy as aanbieder eers jou eie standaarde bepaal. Nader die ander volwassenes op die kamp en selfs die Jeugkommissie van jou gemeente terwyl jy voorberei vir hierdie sessie. Maak ook tyd vir die jongmense om dit wat hulle dalk vir die eerste keer hoor of leer, te verwerk. Wees voorbereid dat die leraar of ervare pastor gereed sal wees as daar jongmense is wat wil praat oor moontlik haakplekke in hulle verlede - dalk wil hulle ontslae raak van die bagasie wat hulle nog altyd saam met hulle dra.]

Begin met ‘n kompitisie om te kyk wie kan die meeste liedjies noem wat praat van seks, liefde en uitgaan.

Vertoon volgende die video van seksueel suggestiewe advertensies, wat jy voor die tyd voorberei het.

Deel nou vir elke jongmens ‘n tydskrif advertensie uit wat seks opblaas.

Verduidelik aan die jongmense die drie wanvoorstellings van seks:

Wanopvatting 1: God haat seks

God het ons seks en seksualiteit geskep. Hy dink dis wonderlik! Maar die uitlewing daarvan is beperk tot hulle wat hulle Acommit@ in liefde, binne die verbond, om as man en vrou saam te leef in die huwelik (Matt 19:4-6).

Wanopvatting 2: Almal doen dit

Navorsing het bewys dat oral is daar tussen 60 en 70% van alle hoërskool jongmense wat nie seks beoefen nie.

Wanopvatting 3: Christen word nie seksuele versoek nie

Jesus was in alle dinge versoek, hoewel sonder sonde. Ons kan verwag om seksuele versoek te word, tog weet ons dat God vir ons ‘n uitweg sal gee (1 Kor 10:13).

Plaas nou velle papier met wondergom teen die mure, reg rondom die saal. Op elke vel papier is een van die ondergenoemde woorde op die lys.

Kyk vir die ander persoon

Hande vashou

Om hande permanent vas te hou

Drukkies gee

Liefkosing

Liggies soen

AFrench kissing@

Om die meisie se borste te streel

Om die geslagsdele te streel

Om seksueel te verkeer

Vra een vraag op ‘n slag, die volgende vrae:

AHoe ver mag ‘n mens gaan as jy net vriende is?@

AHoe ver is te ver met ‘n eerste afspraak?@

AHoe ver is te ver as julle vas uitgaan?@

AHoe ver is te ver as jy verloof is?@

Nadat jy die vraag gevra het, moet die jongmense by die antwoord gaan staan wat wys wat die verste is wat jy moet gaan in die gegewe situasie. Moet glad nie reageer op die stemming nie - aangesien dit die jongmense kan afskrik om eerlik te stem.

Bespreek nou met die jongmense die belangrikheid daarvan om fisiese standaarde daar te stel, voordat jy in ‘n warm situasie kom, soos byvoorbeeld agter in ‘n kar.

Hierdie is ook ‘n ideale geleentheid vir jou as leier en die kamppersoneel om met die jongmense te deel hoe julle verlede en huidige versoekings hanteer. As jy kan is dit wonderlik as jy ook hier ‘n getuienis kan lewer van jou eie verhouding, veral as jy getroud is.

20:40 - 20:45 PERSOONLIKE OORDINK TYD

Gee 5 minute aan die einde van die sessie sodat elke jongmens enige gedagtes of gevoelens kan neerskryf, van hoe God hom dalk aangeraak of aangespreek het, of dat God dalk vir hom iets in sy eie lewe gewys het in hierdie sessie.

20:45 - 21:30 GROEPSGESPREK EN VRAE

Jongmense het baie vrae oor hulle seksualiteit en die kanse is goed dat hulle vrae sal hê, aan die lig van die sake wat jy as leier op die tafel geplaas het. Laat genoeg tyd vir hulle vrae, en antwoord geduldig elke vraag. Jy as leier moet voorbereid kom oor jou eie standpunt van fisiese standaarde tydens verhoudings, sowel as matrubasie.

Nadat die vrae-sessie afgehandel is, moet jy as leier die vraag van Asekondêre maagdelikheid@ hanteer. Dit is wanneer ‘n jongmens reeds te ver gegaan het en nou as Christen weer oor wil begin. ‘n Moontlike wegspring sou wees:

AVan julle wonder seker na vanaand, wat daarvan as dit te laat is vir my, want ek het alreeds te ver gegaan? Dalk het jy al te warm gevry of iets gedoen wat jou gewete jou pla en so ‘n traumatiese ervaring het ‘n invloed op jou seksualiteit en jou seksuele identiteit@.

Lees dan 2 Kor 5:17 en 1 Joh 1:9 twee maal vir hulle voor.

2 Kor 5:17 Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.

1 Joh 1:9 Maar as ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.

Dit is baie belangrik om stadig en baie sensitief vir al die jongmense te wys dat ons God ‘n God van tweede kanse is en dat hulle weer maagde kan word in die oë van God.

Hierdie deel van die aand sal heel waarskynlik lei tot gebed en selfs ‘n tyd van berading met die meisies op die kamp. Laat die jongmense weet dat die leraar en die volwassenes beskikbaar sal wees tydens speletjies, as hulle persoonlike sake wil deur praat.

Berei die kamppersoneel voor die tyd voor vir so ‘n moontlikheid.

[Opmerking: Wees voorbereid om jongmense na profesionele mense te verwys soos julle van die kamp af terugkom.]

Sluit met die Aradikale respek@-uitdaag.

Begin met ‘n stelling as volg: Het jy al ooit daaraan gedink dat elke Christen die Gees van Jesus Christus in hom het? Die ou of meisie met wie jy uitgaan of die maat met wie jy trou het die Gees van Jesus in hulle. Om iemand radikaal te respekteer, beteken om die ander persoon beter as jouself te behandel, asof jy met Jesus Christus persoonlik uitgaan.@

Lees Fil 2:3-5 voor.

Fil 2:3-5 Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:

Daag die jongmense dan uit om alle hulle huidige en toekomstige verhoudings met ‘n radikale respek vir hulle maat te benader en om hulle te Acommit@ vir seksuele reinheid (vgl 1 Thess 4:3)

Hier kan ook gebruik maak word van die Algemene Jeugkommissie se kaartjies oor reinheid, om te wag tot die huwelik. Hulle is beskikbaar by die AJK. Dan kan elke jongmens so ‘n kaartjie kry.

21:30 - 22:00 GEBED

Vir hulle wat die uitdaging aanvaar, sluit met ‘n uitgebreide gebedstyd. Tydens die gebed, vra God om hulle geduld, wysheid en selfbeheer te gee in hulle verhoudings met die teenoorgestelde geslag.

Moedig studente aan wat die uitdaging aanvaar om dit hardop in gebed te doen.

Na die tyd van gebed, gee aan elke jongmens die kaartjie oor die reinheid voor die huwelik (AJK materiaal). Die kaartjie moet hulle aan hulle lewensmaat gee op hulle troudag.

Dis ‘n simbool dat hulle hulself afgesonder het, vir die lewensmaat met wie hy/sy in die verbond as huweliksmaat neem.

(Hier kan ook regte sleutels uitgedeel word, as die kaartjies nie beskikbaar is nie. Meeste plekke wat sleutels sny het los sleutels, of jy kan dit koop en inbou in die kamp prys)

22:00 - 23:30 SPELETJIES

Nou kan daar speletjies gespeel word. Dit kan georganiseerde massa spel wees, of bordspeletjies.

Moedig al die volwasse spanleiers aan om deel te neem aan die speletjies. So word daar ‘n beter band gebou tussen die volwassenes en die jongmense.

SONDAG

09:15 - 09:45 STILTETYD

Laat die jongmense Psalm 100; 1 Kor 9:24-27 en 2 Kor 5:17-21 lees.

Moedig hulle aan om te bid oor die Acommitment@ wat hulle die vorige aand gemaak het oor hulle reinheid voor die huwelik.

Laat hulle duidelik besef dat jy beskikbaar is as daar nog enige vrae is oor die vorige aand se sessie.

09:45 - 10:55 SESSIE 3:

‘N NUWE GESINDHEID TEENOOR GOD, DIE BYBEL EN DIE KERK

Hierdie deel is met interaktief en meer van ‘n bespreking, eerder as ‘n lesing.

DEEL 1 : ONTWIKKEL ‘N NUWE GESINDHEID TEENOOR GOD

Begin die gesprek met die volgende vrae:

AHoe het jy oor God gedink, voordat jy ‘n Christen geword het?@

AHoe verbeeld die media (TV, tydskrifte, films, videos) ‘n beeld van God?@

AIs die beelde korrek? Indien ja, hoekom? Indien nee, hoekom nie?@

AHoe dink jy nou oor God, nou dat jy ‘n Christen is?@

Wys daarop dat die Bybel God op baie maniere beskryf.

Laat verskillende jongmense die volgende teksverse hardop voorlees, en as hulle klaar die vers gelees het, sê dan die woord in hakkies wat die eienskap is wat God beskryf:

2 Petrus 3:9 (Geduldig)

Joh 3:16 (Liefdevol)

Fil 1:6 (Getrou)

1 Joh 1:9 (Vergewensgesind)

Psalm 70:5 (Ons hulp)

Hebr 13:8 (Onveranderlik)

DEEL 2 : ONTWIKKEL ‘N NUWE GESINDHEID TEENOOR DIE BYBEL

Begin dié volgende deel van die gesprek met die volgende vrae:

AWat het jy van die Bybel gedink voordat jy ‘n kind vand ie Here geword het?@

AWat dink jy nou van die Bybel?@

Wys op dit wat die Bybel oor homself sê:

Die Woord is Jesus Christus (Joh 1:1)

Dit is lewend en aktief (Hebr 4:12)

Dit is skerper as ‘n twee-snydende swaard (Hebr 4:12)

Dit is God geïnspireerd en bruikbaar (2 Tim 3:16-17)

DEEL 3 : ONTWIKKEL ‘N NUWE GESINDHEID TEENOOR DIE KERK

Gaan voort met die gesprek, deur die volgende vrae in te gooi:

AWat het jy van die kerk gedink voordat jy ‘n gelowige geword het?@

AHet jou siening verander? Indien wel, hoe?@

Wys nou vir die jongmense wat die Bybel oor die kerk sê:

Die kerk is ‘n plek waar mense vir mekaar omgee en mekaar help (Hand 2:44)

Die kerk moet gekenmerk word deur eenheid en omgee (1 Kor 12:25-26)

Die kerk mag nie afgeskeep word nie (Hebr 10:25)

Die kerk is mense, nie ‘n gebou nie (Matt 18:20)

Vra of daar enige vrae is oor die sessie wat nou behandel is.

Wanneer klaar is, sluit met ‘n gebed.

10:55 - 11:00 PERSOONLIKE OORDINK TYD

Gee 5 minute aan die einde van die sessie sodat elke jongmens enige gedagtes of gevoelens kan neerskryf, van hoe God hom dalk aangeraak of aangespreek het, of dat God dalk vir hom iets in sy eie lewe gewys het in hierdie sessie.

11:00 - 11:30 GEBED

Laat die jongmense in ‘n groot sirkel staan en hande vashou.

Gaan voor ‘n die gebedstyd en moedig die jongmense aan om hardop te bid vir die Acommitments@ wat hulle die afgelope naweek gemaak het, ten opsigte van die verskillende sessie. Hulle moet hulle gebede kort en op die punt af hou, sodat almal geleentheid kan kry om te bid. Vra dat hulle ook vir mekaar se doelwitte en Acommitments@ sal bid.

Herinner die jongmense dat hulle slegs suksesvol kan wees in hulle Christelike lewe as hulle dit deur God se krag leef, en nie deur hulle eie krag nie.

Sluit die gebedstyd af met ‘n groepsdruk.

Uitdeelstuk: Stiltetyd : Saterdagoggend

Lees Ps 51 en Fil 2 deur. Skryf dan ‘n kort paragraaf waarin jy elke deel kortliks

opsom.

Psalm 51

Filippense 2

Beantwoord die volgende vrae aan die hand van die gelese gedeeltes.

  1. Volgens Psalm 51:12 - wat wil Dawid hê moet God vir hom teruggee?
  2. Waarom dink jy vra hy (Dawid) dit?
  3. As jy na vraag 1 en 2 kyk, wat is die gevolge van ongehoorsaamheid?
  4. Hoe sê Paulus in Fillipense 2, moet ons onsself sien?
  5. Het jy ‘n vriend of ‘n broer of suster vir wie jy verantwoordelik voel, of selfs voel jy is meer belangrik as daardie persoon?
  6. Hoe gaan jy daardie persoon hierdie week dien en laat goed voel?

Uitdeelstuk: Stiltetyd : Sondagoggend

Lees die volgende drie Skrifgedeeltes en bid oor jou Acommitments@ oor jou seksuele reinheid, waaroor ons gister gesels het. As jy klaar stiltetyd gehou het, kan jy as jy wil met die dominee gaan praat. Moenie die kans laat verbygaan om alle sake deur te praat op die kamp nie.

Psalm 100

'n Dankpsalm. Juig tot eer van die Here, almal op aarde! 2 Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel! 3 Erken dat die Here God is: Hy het ons gemaak en ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. 4 Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam, 5 want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag.

1 Kor 9:24-27

Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle die prys kan wen. 25 Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. 26 Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie; ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. 27 Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.

2 Kor 5:17-21

Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. 18 Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. 19 Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou. 20 Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het! 21 Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.

Terug na inhoudsopgawe