Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

WYS 'N BIETJIE JOU GELOOF

Doel van hierdie program

Om aan die kerkjeug te toon wat goeie werke is en dat geloof sonder goeie werke dood is.

Wat WIL ONS BEREIK?

Dat elke tiener

 1. 7 feite ontdek wat goeie werke omskryf,
 2. uit 3 teksgedeeltes 7 bewyse kan neerskryf wat aandui dat geloof sonder goeie werke dood is,
 3. 'n program van 4 goeie werke sal opstel waarvolgens hy sy geloof prakties kan uitleef.

VOORBEREIDING

1. PERSONE : Reël vooraf met iemand om te open / af te sluit met gebed.

2. LOKAAL : Rangskik die stoele sodat groepe van 6 gevorm kan word.

3. MATERIAAL: Dupliseer taakkaarte 1-3 sodat elke tiener een van elk van taakkaarte

een en drie sal kry, en elke groep een van taakkaart twee.

Sorg dat die tieners hul Bybels en skryfgoed saambring.

Sorg vir 'n hoeveelheid penne/potlode.

AANBIEDING

 1. OPENING

* Laat sing Ges 190:1-5 en Ges 260:1 en 4 (5 min)

* Doen 'n gebed (1 min)

* Doen die verwelkoming en afkondigings (5 min)

  • Kondig die tema en doel aan.
 1. Deel taakkaart 1 uit en laat die tieners (wat reeds in groepe van

Ses sit) dit voltooi. (5 min)

  • Gee die groepe dan geleentheid om hul antwoorde met

Mekaar te bespreek (5 min)

Vra dan terugrapport (2 min)

Gee dan die oplossing (2 min)

 1. Deel taakkaart 2 uit. Verduidelik hoe om dit te voltooi en sê aan die

Groep dat ons gaan kyk na redes waarom geloof sonder goeie werke

Dood is.

  • Gee vir die groepe geleentheid om die taakkaart gesamentlik in

Die groep te voltooi. (10 min)

Laat die groepe terugrapporteer en verstrek die korrekte

Antwoorde. (5 min)

 

________________________________________________________________________

Antwoorde van Taakkaart 2

 1. Die godsdiens (geloof) van iemand wat nie sy tong in toom hou nie is waardeloos.
  1. Dit is nie goed geneog om net vroom met 'n behoeftige te praat nie, praktiese hulpverlening is nodig.
  2. Die duiwels glo ook, maar dit gaan nie oor in goeie dade nie en daarom is hulle geloof nutteloos en verwerplik.
  3. Abraham is vrygespreek op grond van dit wat hy in die geloof gedoen het.
  4. Ragab is ook vrygespreek op grond van dit wat sy gedoen het.
  5. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood.
 2. Geloof mag nie by praat bly nie; Die Here verlang dat sy Wil gedoen moet word.
 3. _____________________________________________________________________

 4. Deel Taakkaart 3 aan elke persoon uit.

* Verduidelik hoe die taakkaart ingevul moet word. Sê dat dit vir elkeen 'n geleentheid is om voortdurend te toets of hy sy geloof werklik uitleef in goeie werke. (1 min)

* Gee geleentheid om 4 goeie werke in die eerste kolom in te vul. Vra hulle om ten minste 'n maand hierdie taakkaart getrou in te vul. (Wenk: hierdie taakkaart kan na vier weke ingeneem word om te evalueer) (5 min)

5. Sluit met gebed TOTAAL: (46 min)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TAAKKAART 1

WAT IS GOEIE WERKE?

 1. Wat is die verskil tussen 'n Moslem wat baie goeie dinge en 'n Christen wat goeie dinge doen? Vergelyk Efes 2:8-10 en skryf hieronder wat 'n basiese kenmerk van goeie werke is waaruit die verskil duidelik blyk:
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. Kies uit die lys van teksgedeeltes die een teksgedeelte wat by die stelling hieronder pas en skryf dit in die ruimte agteraan die stelling neer. Doen almal en bepaal so die ander kenmerke van goeie werke:
 4. Lys van tekste:

  Matt 5:16; Matt 7:21-23; Matt 12:13-35

  1 Joh 31:8-9; Gen 1:28; Jak 1:22

  LYS VAN STELLINGS

  1. Goeie werke is praktiese liefde vir my medemens .............................
  2. Goeie werke is om jou lig so te laat skyn dat ander mense God sal begin verheerlik en dat ander na die Here getrek sal word .................
  3. Goeie werke is om gehoorsaam te wees aan God se wil ....................
  4. Goeie werke is om die daad by die woord te voeg ...............................
  5. Goeie werke is om vrugte te dra wat by die bekering pas ....................
  6. Goeie werke is om verantwoordelik te wees om die hele skepping vir die Here volgens Sy wil te bestuur ........................................................

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TAAKKAART 2

GELOOF SONDER WERKE MORSDOOD

Lees die volgende skrifgedeeltes in jou groep en gee die volgende redes waarom geloof sonder goeie werke dood is.

Om hierdie redes is geloof sonder goeie werke is dood:

1. Jak 1:26 Rede .....................................................................................................................................

2. Jak 2:14-26 Redes:

  1. ..........................................................................................................................
  2. ..........................................................................................................................
  3. ..........................................................................................................................
  4. ..........................................................................................................................
  5. ..........................................................................................................................
 1. Matt 7:21 - 23 Rede

.....................................................................................................................................

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TAAKKAART 3

MY VOORNEME TOT GOEIE WERKE

NAAM : ____________________________ DATUM: _______________

Maak 'n regmerkie in die betrokke blokkie as jy die goeie werk gedoen het

Skryf hier drie goeie werke wat jy van voorneme is om te doen

   

Week 1

Week 2

Week 3

 

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

   

1.

 

 

                 

 

2.

 

                 

3.

 

 

                 

 

Mag hierdie taakkaart jou inspireer om jou geloof spontaan in goeie werke uit te leef!

Terug na Hoofblad