Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

'N ROND-EN-BOND BYBELSTUDIE - EEN

Hierdie Bybelstudie kan in spanverband gedoen word. Dit kan met die Bybels oop gedoen word, sodat dit 'n vinnige soek aksie sal wees.

Voltooi alle vrae volledig. Sodra al die vrae beantwoord is, moet jy die aandag van die aanbieder daarop vestig.

GOUD UIT GENESIS

 1. Wie was die eerste baba wat ooit gebore is?
 2. Hoe lank het dit God geneem om die wêreld te skep?
 3. Hoe lank was Noag in die ark?
 4. Wat gee die reënboog te kenne?
 5. Watter verhaal in Gen 1-12 illustreer die feit dat die mens nie deur eie toedoen in die hemel kan kom nie?
 6. Wat presies was die sonde wat die mens in Eden begaan het, en wat was die straf daarvoor?
 7. Wat het God in Eden gedoen om die mens in sy sonde te help?
 8. In watter opsig het die skepping van die mens verskil van die res van die skepping?
 9. Hoekom het Kain vir sy broer vermoor?
 10. Hoe het God Abraham se liefde teenoor hom getoets?
 11. Wat beteken die naam Isak?
 12. Wat is Isak se twee seuns genoem?
 13. Noem twee plekke waar Jakob God ontmoet het?
 14. Gee Josef se voorgeslagte tot by sy oupagrootjie?
 15. Hoeveel mense het God se oordeel in die sondvloed gespaar gebly?

VOLTOOI HIERDIE TEKSTE

Sê ook watter Bybelboek met elkeen van hierdie verse begin.

 1. "In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en ....."
 2. "My eerste boek Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus ...."
 3. "In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders ..."
 4. "In hierdie boek word die woorde van Moses weergegee. Hy het al die Israeliete toegespreek in ..."
 5. "Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met ..."

WIE IS EK?

Hier onder is die name van 'n aantal karakters uit die boek Genesis. Ongelukkig het die letters deurmekaar geraak. Kan jy die deurmekaar spul ontsyfer en die name vind?

RTIAOPF is bv. POTIFAR

NBLAA

TLIAFNA

ARKEEKB

EKBELIMA

ULSGMAATE

NNKAAA

MRAAHBA

EEEGMSLKID

LIEMSA

Terug na Hoofblad