Jeugpreke

Die Christen se boflopie ("homerun") is om deel te wees, en deel te leef van die triomftog van God!

2 Kor 2:12-17 (Teks: 14)

* Tuisbasis: Begin: onsekerheid (vers 13: "nie gemoedsrus gehad nie.."),

vertroue, toerusting.

* 1ste bof: Ontmoeting met God (vers 14: "een met Christus"), aanbidding, viering, nadenke.

* 2de bof: Groei in die Woord en beloftes van God (vers 14: Om die "kennis van Christus" te kan versprei, moet ek Hom eers self leer ken!).

* 3de bof: Diens aan mekaar en aan die wêreld daarbuite (vers 14: "Deur ons versprei Hy (God) die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur.").

* Tuisbasis: Einde: Terugkyk, groei (vers 14: "Aan God die dank! Hy voer ons saam in sy triomftog.."), commitment, gemeenskap (saam), omgee en weer begin!

'n Ontmoeting/Erediens wat iets wil tuisbring van die belang van kennis, viering en diens!

Terug na Jeugpreke
Terug na Hoofblad