Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

 • NUWE SKOOLKWARTALE VIR 2001
  Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, Noord-Kaap en Wes-Kaap kwartale begin:
  Januarie 23 - 6 April,
  April 18 - Junie 29,
  Julie 23 - September 28, en
  Oktober 8 - Desember 7

  Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga, Noord-Wes en Noordelike Provinsie se kwartale begin:
  Januarie 16 - Maart 30,
  April 18 - Junie 22,
  Julie 16 - September 28, en
  Oktober 8 - Desember 7

 • ALGEMENE JEUGKOMMISSIE JAARVERADERING
  Die vergadering se Besluiteregister en Notule is beskikbaar. Lees dit aandagtig, om die nuwe tendens in jeugwerkdenke in ons kerk te bespeur. Iets om oor regtig opgewonde te raak.

 • MISSIE / AJK LEDELYS / DAGBESTUUR
  1. Missie
  2. Lede
  2.1 Dagbestuur
  2.2 AJK Ledelys

MISSIE

Die AJK ondersteun die NG Kerk in sy begeleiding van die jeug met 'n omvattende jeugbediening wat uitloop op geloofsvolwasse kerkjeug.

Tot die eer en verheerliking van God; en met die oog op die uitbreiding van die koninkryk van God; en ten uitvoering van sy missie, stel die AJK hom ten doel om die jeug in al sy lewensfases te lei en te begelei tot lewende en verantwoordelike belydende lidmate van die NG Kerk deur middel van:

 • navorsing, beplanning, inligting en voorligting;
 • beleidsaanbevelings by die Algemene Sinode;
 • voorsiening van die nodige voorligting aan sinodes, ringe en gemeentes om hulle te help in hulle eie jeugbediening;
 • voorsiening van skolings- en leerstofmateriaal, sowel as organisatoriese en didaktiese hulpmiddels vir die kategese en jeugaksies;
 • hulp aan ouers in die nakoming van hulle verbondsverantwoordelikhede; en
 • bevordering van Christelike onderwys en opvoeding op alle vlakke en terreine.

LEDE

Dagbestuur

Die nuwe dagbestuur wat vir die volgende 4 jaar leiding moet neem:

AJK Ledelys

Amptenaar, Uitvoerend
Algemene Sinode: Inligting en Ekumene
Bybelmedia
Deskundiges
Hugenote-Kollege
Midde-Afrika
NamibiŽ
Natal
Noord-Kaapland
Noord-Transvaal
Oos-Kaapland
Oos-Transvaal
Sakebestuurder (Adviserend)
Suid-Transvaal
Teologiese Fakulteite
Vrouediens
Vrystaat
Wes-Kaapland
Wes-Transvaal

WES KAAPLAND

NaamAdresTel NoFaks No & E-pos
Ds TS SmitPrimulalaan 17
DURBANVILLE
7550
021-96-1364 021-96-4106
teyosmith@yebo.co.za
SEK
Ds GS Olivier
Nassaustraat 25
PAROW-00S
7500
021-92-0817.
PSD
Ds MR Heyns
Posbus 2288
KAAPSTAD
8000
021-423-2344
082-7858-776
021-423-5522
psdjeug@mweb.co.za

OOS KAAPLAND

Ds OJ FourieGladysweg 47
Mount Pleasant
PORT ELIZABETH
6070
041-32-3511041-32-1485
basie@ngkok.org.za
Ds JJD NelGillespiestraat 37
UITENHAGE
6230
041-992-5645
082-5789-048
041-922-0155
danienel@ngkerk.org.za
SEK
Ds JSJ Swart
Posbus 132
ADELAIDE
5760
046-684-0038.
SEK
Ds JAN Venter
Unitedweg 18
Western Hills
PORT ELIZABETH
6025
041-301-1496.

NOORD KAAPLAND

Ds FJ MaraisPosbus 28
KATHU
8446
053-723-1844053-723-1844
Ds J ConradiePosbus 11090
HADISON PARK
8306
053-8613156
083-4575-174
jconradie@intekom.co.za
SEK
Ds G Louw
Posbus 66
HANOVER
7005
053642 vra 15.
SEK
Ds EJM Bergh
Posbus 59
MAGOGONG
8575
053-4710114.

NATAL

Ds CR ScheepersPosbus 488
PORT SHEPSTONE
4249
039-682-0321 039-6820266
Ds PF de JagerPosbus 649
PIETERMARIZBURG
3200
0331-45-22760331-45-2295
dejager2futurenet.co.za
SEK
Ds GM de Lange
Posbus 162
Glencoe
2930
0341-31450.
SEK
Ds JdeW van Zyl
Greylingstraat 34
PIETERMARITZBURG
3200
0331-42191.

O V S

Dr GPV le RouxGasconiestraat 86
Pentagonpark
BLOEMFONTEIN
9301
051-444-2981/44051-444-3429
Ds MHO van HeerdenShortstraat 2
Doorn
WELKOM
9459
057-352-6184.
SEK
Ds CL van der Merwe
Bysselweg 5
Bayswater
BLOEMFONTEIN
9301
051-33-3695.

WES TRANSVAAL

Dr JHG GousPosbus 842
FLORIDA HILLS
1716
011-673-2685
083-267-0108
011-673-2212
henkgous@mweb.co.za
Ds JJ LouwPosbus 263053
DRIE RIVIERE
1935
016-4233082
082-4906-340
016-423-3082
jasper@compuflex.co.za
SEK
Ds WAJ van Rensburg
Posbus 14508
ZUURFONTEIN
1912
016-873032.
SEK
Ds JMP Cornelissen
Du Plooystraat 60
POTCHEFSTROOM
2520
018-2893310.

NOORD TRANSVAAL

Dr WPJ van WykLawsonlaan 1325
WAVERLEY
0186
012-332-4444
082-770-1998
012-332-4444
Dr OSH RaubenheimerPosbus 36430
MENLOPARK
0102
012-348-7404
082-579-1124
012-348-7404
ockie@nt.co.za
SEK
Ds JC Carstens
Posbus 52011
WIERDAPARK
0149
012-653-2279(H)
012-322-8900 x2258
012-653-2279(H)
012-322-3803(W)
SEK
Ds JC Avenant
Posbus 2566
THE REEDS
0158
012-6617226.

SUID-TRANSVAAL

Ds C van Rensburg Posbus 96
MONDEOR
2110
011-680-7932
082-880-2161
011-680-9215
E-pos:cvr@netactive.co.za
Ds JAC Badenhorst Posbus 276
STANDERTON
2430
017-712-4194 017-712-2803
SEK
Ds DS Reiners
Posbus 6050
BIRCHLEIGH
1621
011-391-7022
082-926-7135
011-972-4774
Epos: dreiners@netactive.co.za
SEK
Ds JS Krige
Cookhamweg 40
AUCKLANDPARK
2092
011-728-7967 .

OOS-TRANSVAAL

Ds JW de WetPosbus 39758
MORELETA PARK
0044
012-997-3408012-9970323
morejeug@acc.co.za
Ds AM PienaarVolkstraat 1
Posbus 28
AMERSFOORT
2490
017753-1138.
SEK
Ds GJ van Niekerk
Posbus 339
MIDDELBURG
1050
013-244-2210.
SEK
Ds AJ Coetzee
Posbus 444
NELSPRUIT
1200
013-744-0166.

NAMIBIŽ

Ds JF SerfonteinPosbus 9774
Eros
WINDHOEK
9000
09264-61-23- 254009264-61-272279
Ds JA TheronPosbus 30068
Pionierspark
WINDHOEK
9000
09264-61-24- 179509264-61-258481
SEK
Ds J Boozaaier
Posbus 1165
WINDHOEK
9000
09264-61-22-7545.
SEK
Ds PA Crous
Redeckerstraat 9
Pionierspark
WINDHOEK
9000
09264-61- 241093.

MIDDE AFRIKA

SEK
Ds WA Pieters
Posbus 57
Beatrice
ZIMBABWE
09263-65-2466.
SEK
Ds NJ Mostert
P O Box 31922
LUSAKA
Zambia
09260-1-700387.

TEOLOGIESE FAKULTEITE

Dr JMG PrinsMajuba-koshuis
Victoriastraat
STELLENBOSCH
7600
021-808-3257021-808-3251
jmpg@maties.sun.ac.za
Prof JJ van RensburgTeologiese Fakulteit
UOVS
Posbus 339
BLOEMFONTEIN
9300
051-401-2672.
Prof JC MŁllerTeologiese Fakulteit
Universiteit Pretoria
PRETORIA
0002
012-420-2700.

VROUEDIENS

Mev Marie J van RensburgPosbus 391
VEREENIGING
1930
016-451-3160
083-778-3160
016-451-3160
agapev@intekom.co.za
SEK
Mev Amanda vd Merwe
Grensstraat 2C
PARYS
9585
0568-4276.

BYBELMEDIA

Ds WJ BothaPosbus 5
WELLINGTON
7655
021-873385021-8733864
bmedia@mweb.co.za

HUGENOTE KOLLEGE

Ds D KitchingPosbus 16
WELLINGTON
7655
021-8731181021-864-2220
sjbcym@mweb.co.za

DESKUNDIGES

MUSIEKBEDIENING
Ds JC Carstens
Posbus 52011
WIERDAPARK
0149
012-6532279(H)
012-322-8900
x 2258(w)
012-6532279(h)
012-322-3803(K)
VCSV
Ds CJ Carstens
Posbus 25
STELLENBOSCH
7600
021-887-0212021-886668
csv@mweb.co.za
JKJA
Mev Christa Theron
Posbus 1000
WELLINGTON
7654
021 873 1422.

UITVOERENDE AMPTENAAR

Dr L C DresselPosbus 4445
PRETORIA
0001
012-322-8900
x 2255
012-322-6587
ldress@mweb.co.za

SAKEBESTUURDER

Mnr Gerrit LotzPosbus 396
BLOEMFONTEIN
9300
051-430-3174 051-447-0596
clfbloem@iafrica.com

ALGEMENE SINDOE: INLIGTING EN EKUMENE

Dr WJ BothaPosbus 4445
PRETORIA
0001
012-322-8900
x 2252
082-5732-690
012-322-3803
ngkdrc@mweb.co.za