Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

JKJA PROGRAMSKETSE

Die volgende programme is vir die JKJA leidsters beskikbaar. Dit kan bestel word by ds Charl van Rensburg (cvr@netactive.co.za) Dit sal omtrent twee weke neem vir aflewering. Jy sal net vir die dupliseerkoste en posgeld verantwoordelik wees.

Hierdie lesse is aanvullend tot reeds bestaande AJK lesmateriaal.

 1. OPENING EN AFSLUITING
 2. A.1. EK WIL SO GRAAG ANDERS WEES!

  Die Here kan elkeen gebruik. Ons hoef nie slim / mooi / ryk te wees nie.

  A.2. ONS Sê DANKIE

  Wees dankbaar - ook vir klein dingetjies - maar veral vir God se grootste geskenk.

  A.3. GESIG VIR DIE NUWE JAAR

  Verskillende emosies, bv. Bly, kwaai, siek: die Here weet alles van ons.

  A.4. DIE HERE GEBRUIK GEWONE MENSE

  Die Here gee aan elkeen 'n opdrag. Voorstellings van Bybelfigure, bv. Moses, Sameul, Paulus wat deur middel van raaisels uitgeken moet word.

  A.5. SPORE

  Alles wat ons doen, het 'n invloed op ander mense. Baie sketse van verskillende spore.

  A.6. WAT SIEN JY?

  Ander mense moet Jesus in jou lewe kan sien. Prent: Jesus tussen lyne.

  A.7. KOM ONS BAK KOEK

  Van binne en buite mooi, soos 'n suksesvolle koek - hoe lyk jou lewe?

  A.8. HOE LYK JOU SKOOLBOEKE

  Elke nuwe jaar is soos 'n skoon boek wat volgeskryf moet word, begin dikwels mooi en netjies, maar hou nie so aan nie.

 3. ALGEMEEN
 4. B.1. MANIE MOKER, DIE RUGBYKOUS

  Christelike beginsels moet ook op die sportveld en pawiljoen toegepas word.

   

  B.2. 'N SLEUTEL VIR DIE LEWE

  Geloof is die sleutel wat die deur na die ewige lewe oopsluit.

  B.3. TELEVISIE - ONDER DIE VERGROOTGLAS

  Geskik vir groter kinders.

  B.4. PRYS HOM MET JUL STEMME

  Ervaar die genot van sang.

  B.5. KOM ONS SING

  Sangmiddag - leer ook 'n nuwe lied.

  B.6. SPEEL IS PRET

  Wys op gevare van verkeerde speletjies. Waarde van gesonde spel - speel groepspeletjies.

  B.7. PAPPA EN MAMMA SE SOET KIND

  Beklemtoon ouers se verantwoordelikheid om kinders reg op te voed.

  B.8. DIE HERE VERANDER NOOIT

  Alles kan verander, maar nooit die Here en sy opdragte nie; sendingwerk in Namibië as voorbeeld. Baie toepaslike sketse.

  B.9. ONS BOU REG

  Begin van die jaar: belangrikheid van Christus as die fondament van 'n mens se lewe.

  B.10. LEEF IN LIEFDE

  Naasteliefde is net so belangrik as liefde vir God en maak geen onderskeid nie.

  B.11. EK HET 'N HELD - EN JY?

  Jesus se dade versus TV-helde.

  B.12. BID IS SAAMWERK

  Noodsaaklikheid van gebede vir die uitbreiding van die koninkryk : voorbidding.

  B.13. EK EN MY MAATS

  Die waarde van egte vriendskap. Hoe om 'n lojale vriend te wees.

  B.14. DIE SOUT VAN DIE AARDE

  Christene moet so leef dat hulle smaak aan die lewe gee - soos sout.

   

 5. KERKJAAR
 6. C.1. DIE VERANDERING

  Lente: Jesus verander 'n mens se lewe as jy wedergebore word.

  C.2. NUWE LEWE

  Lente: God gee nuwe lewe in die natuur en so ook in 'n mens se lewe.

  C.3. PAASFEES

  Verlossing is slegs moontlik deur die bloed van Jesus.

  C.4. UIT LIEFDE IS ONS GERED

  Paasles : redding slegs deur Jesus Christus, self kan ons niks doen nie.

  C.5. JESUS ONS VOLMAAKTE OFFER

  Goeie Vrydag

  C.6. OESFEES = PINKSTERFEES

  Die betekenis van Pinkster.

  C.7. GETUIES VIR CHRISTUS

  Pinkster - ons moet advertensies van Jesus wees.

  C.8. GOD STUUR VIR ONS 'N TROOSTER

  Pinkster - die werking van die Heilige Gees.

  C.9. DIE BYBEL - DIE SWAARD VAN DIE GEES

  Hervorming - beskikbaarstelling van die Bybel.

  C.10. P.I.N.K.S.T.E.R.

  Gebeure rondom Pinkster in die vorm van 'n speletjie.

  C.11. DIE BYBEL IN ONS EIE TAAL

  Hervorming - die werk van Bybelvertaling.

  C.12. DIE HERE GEBRUIK KINDERS IN DIE BYBELGENOOTSKAP

  Hervorming - help met Bybelverspreiding.

  C.13. WIE WIL GRAAG 'N BRIEF Hê?

  Hervorming - die Bybel is God se brief aan elkeen.

  C.14. IS DAAR HIERDIE KERSFEES PLEK VIR JESUS?

  Die ware betekenis van Kersfees.

   

  C.15. DIE GROOTSTE GESKENK VIR KERSFEES

  God se geskenk aan ons is Jesus Christus.

  C.16. 'N GESKENK WAT NIKS KOS NIE!

  Hoe om elke dag die goeie gesindheid en vrede van Kersfees uit te leef.

  C.17. 'N SKATKIS VOL JUWELE

  Kersfees - beklemtoon die waarde van die Bybel.

 7. DIENS VAN BARMHARTIGHEID
 8. D.1. KEN JY SPESIALE KINDERTJIES?

  Die wêreld van die gestremde kind. Waarom laat God dit toe?

  D.2. ONS KAN DOWES EN BLINDES HELP

  Stel skole bekend en kweek begrip vir hierdie persone.

  D.3. KINDERS KAN WERKERS VIR JESUS WEES

  Hoe kinders kan bydra om minderbevoorregtes te help.

 9. SENDING
 10. E.1. DEEL JOU GESKENK MET DIE MOSLEMS

  Hulle erken nie vir Jesus as Verlosser nie. Hoe kan ons Hom aan die Moslems bekend stel?

  E.2. MOED VIR MOSAMBIEK

  Prikkel kinders se belangstelling deur middel van interessante gegewens.

  E.4. JESUS VIR DIE JODE

  Maak kennis met die Jode en ons kerk se werk onder hulle.

  E.5. MALAWI

  Handpoples: 'n kykie in die lewe in Malawi, veral teen die sendingagtergrond.

  E.6. DIE KERK SAL OORLEEF

  Oorlogsomstandighede in Mosambiek en hoe dit die kerk raak.

  E.7. GAAN NA DIE NASIES

  Maak die kinders bewus van ons wêreldwye sendingverantwoordelikheid. Inligting in verband met sendingwerk in die Ooste.

  E.9. LAAT MENSE VAN JESUS LEES

  Verspreiding van Christelike lektuur.

  E.10. DIE HERE ONTMOET MENSE BY HUL WERK

  Handel- en nywerheidsbediening.

  E.11. DIE LAND LANGS DIE MEER

  Malawi: feite in verband met die land, sy mense en die kerk se werk.

 11. SPELETJIES
 12. F.1. ONS VERF KLIPMAATS

  Voorbeelde van prentjies.

  F.2. RAAI, RAAI WATTER BYBELVERHAAL?

  Stel Bybelverhale voor en die gehoor raai wat dit is.

  F.3. SPELETJIESMIDDAG

  Bybelkennis uitbrei, mekaar beter leer ken, gesellig verkeer.

  F.4. BYBELSPELETJIES

  Toets Bybelkennis deur middel van vasvraewedstryd.

  F.5. SPELETJIES: VOORSKOOL TOT GR 6

  Verskaf gesonde ontspanning en Bybelkennis brei uit.

   

 13. IS DIT DIE HEMEL, PA?

'n Kinderverhaal deur Maretha Maartens oor die sendingwerk in die Vrystaatse Goudveld. Dit is veral geskik om as vervolgverhaal gebruik te word.

Terug na Hoofblad